Adatszolgáltatási útmutató

Útmutató az önkormányzati adóhatóság 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet alapján teljesítendő adatszolgáltatásaihoz

Összhangban az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 6. §-ában foglaltakkal, az önkormányzati adóhatóság a rendelet 7-18. § és 20. §, valamint a jelen – az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett – útmutató szerint teljesíti adatszolgáltatását.

Az önkormányzati adóhatóság a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatósága részére, a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül az adatokat olyan formában szolgáltatja, amely biztosítja az útmutató 1. számú mellékletében rögzített összesítő táblázatok adattartalmát.

 

Kiegészítő információk az 1. számú melléklet adattartalmáról

Az 1. számú melléklet a következő összesítő táblázatokat tartalmazza:

 

-          Az Önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus ügyek fajtájáról

-          Építményadó (hasznos alapterület és korrigált forgalmi érték alapján)

-          Lakás utáni építményadó és magánszemély kommunális adója alól igényelt adófelfüggesztés

-          Telekadó (terület és korrigált forgalmi érték alapján)

-          Magánszemély kommunális adója

-          Idegenforgalmi adó (tartózkodási idő után vagy szállásdíj, illetve ellenérték alapján

-          A magánszemély termőföld bérbeadásából származó jövedelemadójáról készült bevallás

-          Feldolgozási összesítő állandó jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről

-          Feldolgozási összesítő állandó jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért vállalkozásoknál

-          Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről

-          A talajterhelési díjról

-          Adatszolgáltatás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxidról

-          Gépjárműadó I.

-          Gépjárműadó II.

-          Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek összesítője

-          A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek összesítője

-          Adatszolgáltatás az adóalanyok számának a Gjt. 6. § (1) - (4) bekezdése alá tartozó adótárgyak száma szerinti eloszlásáról 

-          A bevezetett helyi adók fajtájáról és mértékéről

-          Zárási összesítő I.

-          Zárási összesítő II.

-          Összesítő a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről

 

Az összesítő táblázatok települési önkormányzati szinten összesítik az adatokat, ennek megfelelően mindegyiknek tartalmaznia kell az adott települési önkormányzat nevét, KSH-kódját és törzskönyvi nyilvántartási azonosítóját (PIR számát).

 

I. Adatszolgáltatások az állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adóról

Az állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adóval kapcsolatos adatszolgáltatásokat (Feldolgozási összesítő állandó jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről, Feldolgozási összesítő állandó jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért vállalkozásoknál, Összesítő a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről) az önkormányzatnak olyan módon kell teljesítenie, hogy az 1. számú mellékletben foglalt táblázatok előállíthatóak legyenek a gazdasági tevékenységek Európai Bizottság által megállapított NACE rev.2. „A38” szintű statisztikai osztályozásában, illetve az 1-jegyű gazdálkodási forma kódoknak megfelelő bontásban.

A NACE rev.2. „A38” szintű statisztikai osztályozást a 2. számú melléklet tartalmazza, a KSH által közzétett hatályos gazdálkodási formakódok az alábbi linken érhetők el:

 https://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/gfo/gfo2014_struktura_2014_03_15.pdf

 

II. Adatszolgáltatások a gépjárműadóról

A személygépkocsikra és motorkerékpárokra kivetett gépjárműadót érintő adatokat olyan módon kell biztosítani, hogy a Gépjárműadó I. elnevezésű táblázat elkészíthető legyen a táblázat lábjegyzetében megadott kilowatt-sávok szerinti, illetve életkor szerinti kategóriákban.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 6. § (2) - (4) bekezdése alá tartozó adótárgyakkal összefüggésben az adatokat olyan módon kell biztosítani, hogy a Gépjárműadó II. elnevezésű táblázat elkészíthető legyen autóbusz (ideértve lakópótkocsi, lakókocsi), tehergépjármű, illetve nyergesvontató kategóriák szerinti bontásban.

A gépjárműadóval kapcsolatban a Kincstár rendelkezésére bocsátott adatok a fentiek mellett lehetővé kell hogy tegyék azt is, hogy az adóalanyok számának a Gjt. 6. § (1) - (4) bekezdése alá tartozó adótárgyak száma szerinti eloszlásáról szóló táblázat létrehozható legyen személygépkocsi, motorkerékpár, autóbusz (ideértve lakópótkocsi, lakókocsi), tehergépjármű, illetve nyergesvontató kategóriák szerinti bontásban is.

 

III. Adatszolgáltatás a bevezetett helyi adókról

Az önkormányzatnál bevezetett helyi és települési adókról az önkormányzat a bevezetett helyi adók fajtájáról és mértékéről elnevezésű táblázatok kitöltésével szolgáltat adatot.

A táblázatok sorai az adónemek számának és a részletszabályok összetettségének megfelelően, értelemszerűen bővíthetők. Fontos, hogy bármely táblázat adott cellájában csak egyetlen érték szerepeltethető.

A táblázatok egyes oszlopaiban bekért adatok értelmezésének és helyes kitöltésének megkönnyítésére a 3. számú mellékletben példát közlünk.

Az adókedvezmények, mentességek táblázat esetében, amennyiben egy kedvezmény, mentesség mértéke nem az adóalap százalékában kerül meghatározásra, hanem egy tételes összeg, akkor kérjük a mentesség, kedvezmény alapja oszlopba magát az összeget írja be forintban, a mellette lévő mentesség, kedvezmény mértéke oszlopban pedig a száz százalék kerüljön feltüntetésre.

IV. Adatszolgáltatások a zárási összesítőkhöz

Az önkormányzati adóhatóság által a zárási összesítőkhöz szolgáltatott adatok lehetővé kell hogy tegyék az 1. számú mellékletben foglalt zárási összesítő elnevezésű táblázatoknak az önkormányzatnál bevezetett adónemenkénti bontásban való rendelkezésre állását.


Mellékletek:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

Menü

Főoldal

Navigáció