A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban Kkt.) 2013. július 1-én hatályba lépett módosítása értelmében a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatok ellátásáért a közfelügyeleti hatóság felelős.

Elérhetőség

Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Postacím: 1369 Budapest, Postafiók 481.

Telefon: 06-1-896-7860

E-mail:  HrOCWyu2Dka296ZmVsdWd5ZWxldEBwbS5nb3YuaHU=

Jogorvoslat

A hatóság határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata annak közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

Bírósági felülvizsgálat iránti kérelem:

A hatóság (számviteli szabályozásért felelős miniszter) határozatának bírósági felülvizsgálatához szükséges dokumentumokat az alábbi linkre kattintva érheti el a Kormányzati Portál dokumentumtárából:

Bírósági felülvizsgálati kérelem (NGMJOG-KKF-K01)

Pályázat

Pályázati felhívás minőségellenőrök részére

Pályázati felhívás szakértők részére

Pályázati felhívás a közfelügyeleti minőségellenőrzési eljárásokban részt vevő, speciális szaktudással rendelkező közreműködő személyek számára 2018-2019

Munkaterv 

2018. évi munkaterv

2017. évi munkaterv

2016. évi munkaterv

2015. évi munkaterv

2014. évi munkaterv

Minőségellenőrzési terv

2018. évi minőségellenőrzési terv

2017. évi minőségellenőrzési terv

 2016. évi minőségellenőrzési terv

2015. évi minőségellenőrzési terv

2014. évi minőségellenőrzési terv

2013. évi minőségellenőrzési terv

Adatszolgáltatás

Tájékoztató a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatósághoz történő december 31-i könyvvizsgálói adatszolgáltatásról

Éves beszámoló

2017.évi éves beszámoló

2016.évi éves beszámoló

2015. évi éves beszámoló

2014. évi éves beszámoló

2013. évi éves beszámoló

Igazolások/Engedélyek

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Minősítés

Tájékoztató a minősítési eljárásról

Feladatok

E feladatok ellátására a Kormány 2013. július 1.-től a nemzetgazdasági minisztert jelölte ki. A nemzetgazdasági miniszter e feladatát a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90/A. § c) pontja alapján látja el.

Az előbbiek alapján a közfelügyeleti hatóság

- ellátja a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felett a közfelügyeletei törvényességi felügyelettel kapcsolatos feladatokat (Kkt. 200/A. §),

- lefolytatja a minőségellenőrzést azoknál a kamarai tag könyvvizsgálóknál, könyvvizsgáló cégeknél, amelyek közérdeklődésre számot tartó gazdálkodókra vonatkozóan végeznek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet (Kkt. 149. § (2) bekezdés),

- a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevők érdekét veszélyeztető helyzet észlelése esetén megteszi a jogszabályban előírt intézkedéseket (Kkt. 195. § (1) bekezdés),

- vizsgálja és értékeli a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer részelemeit (Kkt. 189. § (1) bekezdés)

- vizsgálja a könyvvizsgálói tevékenységre irányuló megbízás időtartama alatti visszahívásról vagy lemondásról szóló kamarai tag könyvvizsgálótól, könyvvizsgáló cégtől, illetve a vállalkozótól érkező bejelentéseket (Kkt. 46. § (1) bekezdés, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155/A. § (2) bekezdés),

- ellenőrzi az átláthatósági jelentések közzétételét (Kkt. 55. § (3) bekezdés).

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

MKVK

PCAOB 

IFIAR

IASB

EAIG

IFAC

IAASB

EUROPEAN COMMISSION

 

Archívum:

A 2013. június 30-ig működő Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság tevékenységével kapcsolatos dokumentumok az alábbi linken érhetőek el.