A 2006. I. félévi költségvetési beszámoló típusai

Publikálva: 2014. június 30.

A keresett tartalmat az alábbi linkekre kattintva érheti el:

A beszámoló típusai és a készítésére kötelezettek köre

A) FÉLÉVES INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

Ø az önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek

§ a központi és köztestületi költségvetési szerv felügyeleti szerve (1091 szektor)

§ EU integráció fejezeti kezelésű előirányzata (1092 szektor), a fejezet igazgatási címe (1051 szektor)

§ a felügyelet alá tartozó központi és köztestületi költségvetési szerv (1051 szektor)

§ részjogkörű költségvetési egységek

Ø a részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek (1052 szektor)

Ø a társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak kezelői és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek (OEP, ONYF és ezek igazgatási szervei, 1051 szektor)

Ø az országos kisebbségi önkormányzatok által alapított országos kisebbségi költségvetési szervek (1059 szektor)

B) FÉLÉVES ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

Ø a helyi és helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó megyei és önkormányzati hivatal (1254 szektor)

Ø a (fő)polgármesteri hivatal (1254 szektor)

Ø a közös képviselőtestület hivatala (1254 szektor)

C) FÉLÉVES ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

Ø az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szervek - ideértve a körjegyzőséget (1251 szektor)

Ø a többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (1251 szektor)

Ø a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkező társulások - (1251 szektor)

D) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK FÉLÉVES ELLÁTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

Ø a társadalombiztosítási alap kezelője (társadalombiztosítási költségvetési szerv) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira (ellátási szektor) (1055 szektor)

E) ELKÖLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

Ø az elkülönített állami pénzalap kezelője

I) FÉLÉVES TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

Ø a többcélú kistérségi társulás (ha nem hozott létre elkülönült munkaszervezetet) (1253 szektor)

Ø a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervként működő munkaszervezete együttesen(1253 szektor)

NINCS FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÜK:

Ø a vagyonkezelő szervezeteknek (1056-1057 szektor)

Ø területfejlesztési tanácsoknak, fejlesztési tanácsoknak és munkaszervezeteiknek (1259 szektor)

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)

Menü

Főoldal

Navigáció