Könyvvizsgálói közfelügyelet

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban Kkt.) 2013. július 1-én hatályba lépett módosítása értelmében a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatok ellátásáért a közfelügyeleti hatóság felelős.

Elérhetőség

Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Postacím: 1369 Budapest, Postafiók 481.

Telefon: 06-1-896-7860

E-mail:  lQCLSv2Mza296ZmVsdWd5ZWxldEBwbS5nb3YuaHU=

Jogorvoslat

A hatóság határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata annak közlésétől számított 30 napon belül a közigazgatási cselekmény hatályon kívül helyezésére, megsemmisítésére, vagy megváltoztatására hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

Közigazgatási per iránti kérelem:

A hatóság (számviteli szabályozásért felelős miniszter) határozatának bírósági felülvizsgálatához szükséges dokumentumokat az alábbi linkre kattintva érheti el a Kormányzati Portál dokumentumtárából:

Bírósági felülvizsgálati kérelem (PM-SZKF-K01)

Tájékoztatás az ÁNYK nyomtatvány használatához! A bírósági felülvizsgálati kérelem előterjesztéséhez közzétett NGMJOG-KKF-K01 elnevezésű nyomtatvány 1.0 verziója 2021. január 8. napján, illetve az 1.1. verziója 2021. január 13. napján megszüntetésre került. Kérjük, hogy a fenti nyomtatványokat a továbbiakban ne használják. 2021. január 14. napjától kizárólag a fenti linkről letölthető PM_SZKF_K01 elnevezésű nyomtatványt szíveskedjenek használni.

Pályázat

-

Munkaterv 

2023. évi munkaterv

2022. évi munkaterv

2021. évi munkaterv

2020. évi munkaterv

2019. évi munkaterv

2018. évi munkaterv

2017. évi munkaterv

2016. évi munkaterv

2015. évi munkaterv

2014. évi munkaterv

Minőségellenőrzési terv

2022. évi minőségellenőrzési terv

2021. évi minőségellenőrzési terv

2020. évi minőségellenőrzési terv

2019. évi minőségellenőrzési terv

2018. évi minőségellenőrzési terv

2017. évi minőségellenőrzési terv

2016. évi minőségellenőrzési terv

2015. évi minőségellenőrzési terv

2014. évi minőségellenőrzési terv

2013. évi minőségellenőrzési terv

Adatszolgáltatás

Tájékoztató a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatósághoz történő december 31-i könyvvizsgálói adatszolgáltatásról

Éves beszámoló

2021. évi éves beszámoló

2020. évi éves beszámoló

2019. évi éves beszámoló

2018. évi éves beszámoló

2017.évi éves beszámoló

2016.évi éves beszámoló

2015. évi éves beszámoló

2014. évi éves beszámoló

2013. évi éves beszámoló

Igazolások/Engedélyek

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról, engedélyről

Tájékoztató bank jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatához szükséges igazolásról

Minősítés

Tájékoztató a minősítési eljárásról

Feladatok

E feladatok ellátására a Kormány 2013. július 1-től a nemzetgazdasági minisztert – jelenlegi hatályos jogszabályi rendelkezések alapján pénzügyminiszter - jelölte ki. A pénzügyminiszter e feladatát a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 65. § c) pontja alapján látja el.

Az előbbiek alapján a közfelügyeleti hatóság

- ellátja a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felett a közfelügyeletei törvényességi felügyelettel kapcsolatos feladatokat (Kkt. 200/A. §),

- lefolytatja a minőségellenőrzést azoknál a kamarai tag könyvvizsgálóknál, könyvvizsgáló cégeknél, amelyek közérdeklődésre számot tartó gazdálkodókra vonatkozóan végeznek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet (Kkt. 173/B. §),

- a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevők érdekét veszélyeztető helyzet észlelése esetén megteszi a jogszabályban előírt intézkedéseket (Kkt. 195. § (1) bekezdés),

- vizsgálja és értékeli a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer részelemeit (Kkt. 189. § (1) bekezdés)

- vizsgálja a könyvvizsgálói tevékenységre irányuló megbízás időtartama alatti visszahívásról vagy lemondásról szóló kamarai tag könyvvizsgálótól, könyvvizsgáló cégtől, illetve a vállalkozótól érkező bejelentéseket (Kkt. 46. § (1) bekezdés, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155/A. § (2) bekezdés),

- ellenőrzi az átláthatósági jelentések közzétételét (A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkben foglaltak alapján),

- lefolytatja a könyvvizsgálói tevékenység folytatásához szükséges igazolás, valamint engedély megszerzéséhez, illetve visszavonásához kapcsolódó eljárásokat (Kkt. 9/G. §, 9/L. §, 35. §, 41. §, 69. §, 71. §),

- lefolytatja a bank könyvvizsgálatához szükséges igazolás megszerzéséhez kapcsolódó, valamint a minősítés megszerzéséről és visszavonásáról szóló eljárásokat (Kkt. 50-52. §),

- ellátja a Kkt. szerinti kamarai minőségellenőrzési eljárás során hozott elsőfokú döntés elleni fellebbezéssel kapcsolatos feladatokat (Kkt. 172/A. §).”

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

MKVK

PCAOB 

IFIAR

IASB

EAIG

IFAC

IAASB

EUROPEAN COMMISSION

 

Archívum:

A 2013. június 30-ig működő Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság tevékenységével kapcsolatos dokumentumok az alábbi linken érhetőek el.

Menü

Főoldal

Navigáció