A 2007. I. félévi költségvetési beszámoló

Publikálva: 2014. június 30.

A keresett tartalmat az alábbi linkekre kattintva érheti el:

FÉLÉVES INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői

az önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek

A) a központi és köztestületi költségvetési szerv felügyeleti szerve (1091 szektor)

központi és köztestületi költségvetési szerv szakmai fejezeti kezelésű előirányzat (1092 szektor), a fejezet igazgatási címe (1051 szektor)

EU integráció fejezeti kezelésű előirányzata (1092 szektor), a fejezet igazgatási címe (1051 szektor)

a felügyelete alá tartozó központi és köztestületi költségvetési szerv (1051 szektor)

részjogkörű költségvetési egységek (ha év elején az Ámr. 2. §-ának 17. pontja szerint volt elemi költségvetés készítési kötelezettsége) elemi költségvetés készítésére kötelezett részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek (1052 szektor)

a társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak kezelői és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek (OEP, ONYF és ezek igazgatási szervei, 1051 szektor)

a köztestületi költségvetési szervek (1058 szektor) (kivéve a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szerveit)

az országos kisebbségi önkormányzatok által alapított országos kisebbségi költségvetési szervek (1059 szektor)

FÉLÉVES ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

a települési és területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó megyei és önkormányzati hivatal (1254 szektor)

a (fő)polgármesteri hivatal (1254 szektor)

a társult képviselőtestület hivatala (1254 szektor)

FÉLÉVES ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

B) az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szervek - ideértve a körjegyzőséget (1251 szektor)

– a többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (1251 szektor)

a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő társulások - (1251 szektor)

D) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK FÉLÉVES ELLÁTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői

a társadalombiztosítási alap kezelője (társadalombiztosítási költségvetési szerv) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira (ellátási szektor) (1055 szektor)

E) ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

az elkülönített állami pénzalap kezelője

FÉLÉVES TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

a többcélú kistérségi társulás (ha nem hozott létre elkülönült munkaszervezetet) (1253 szektor)

a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervként működő munkaszervezete együttesen (1253 szektor)

NINCS FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÜK: a vagyonkezelő szervezeteknek (1056-1057 szektor) területfejlesztési tanácsoknak, fejlesztési tanácsoknak és munkaszervezeteiknek (1259 szektor)

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)

Menü

Főoldal

Navigáció