A 2010. évi elemi költségvetési beszámoló

Publikálva: 2014. június 27.

Az Áhsz. 10. §-a alapján a költségvetési szervnek - december 31-i fordulónappal - éves elemi költségvetési beszámolót kell készítenie és azt legkésőbb a következő év február 28-ig az irányító szervének meg kell küldenie. Az éves elemi költségvetési beszámolót az Áhsz.-ben meghatározott, és a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján alább közzétett központilag előírt nyomtatvány formában és tartalommal kell elkészíteni és benyújtani.

Az űrlap-garnitúrákat és a módszertani útmutatókat a címekre kattintva érik el!

A/ INTÉZMÉNYI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

  B/ ÖNKORMÁNYZATI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

  C/ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

  D/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK ELLÁTÁSI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

  E/ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

  - az elkülönített állami pénzalap kezelője (1099. szektor)

  G/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA (ALAPONKÉNT) készítői:

  H/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

  I/ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

  J/ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

  Ö/ ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

  Megjegyzések:

  A 01. Könyvviteli mérleg ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 31. A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 32. A cél- és címzett támogatás elszámolása ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 38. Befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök állományának alakulása ûrlap) A3 formátumban nyomtatandó

  A 48. A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. ûrlap megalapozásához) ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 49. A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. ûrlap megalapozásához) ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 51. A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 75. Intézményi elõirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 76. Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok, központi beruházások, központosított elõirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 77-78. Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása A3 formátumban nyomtatandó

  Menü

  Főoldal

  Navigáció