A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok - International Financial Reporting Standards (IFRS-ek) alkalmazása egyedi beszámolási célokra

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok - International Financial Reporting Standards (IFRS-ek) alkalmazása egyedi beszámolási célokra

A nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló  1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2005 óta írja elő az EU tőzsdén jegyzett társaságai számára, hogy összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatásaikat a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal (IAS-ekkel és IFRS-ekkel) összhangban készítsék el. Az 1606/2002/EK rendelet alapján a tagállamok saját hatáskörben kiterjeszthetik az IFRS-ek alkalmazását az egyedi éves pénzügyi kimutatásokra és a nem jegyzett társaságokra is. Magyarországon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9/A. §-a rendelkezik arról, hogy melyik gazdálkodói kör számára alkalmazhatóak (illetve alkalmazandóak) az IFRS-ek egyedi beszámolás céljára.

A pénzügyi kimutatásaikat az IFRS-ek alapján összeállító európai társaságoknak a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által kibocsátott IFRS-eket az Európai Bizottság által ún. befogadási eljárás keretében történő jóváhagyásukat követően kell alkalmazniuk. Az IASB által 2008. október 15-ig kibocsátott vagy elfogadott nemzetközi számviteli standardokat és a kapcsolódó értelmezéseket az 1126/2008/EK bizottsági rendelet fogadta el, amelyet időközben számos alkalommal módosítottak, hogy az IASB által kiadott újabb standardok és értelmezések, illetve ezek módosításai szintén befogadásra kerüljenek.

Az Európai Bizottság 2023. szeptember 13-án elfogadott 2023/1803 (EU) rendelete egybeszerkesztett és aktualizált formában tartalmazza az IASB által kibocsátott vagy elfogadott és az Európai Bizottság által az 1606/2002/EK rendelettel összhangban 2022. szeptember 8-ig elfogadott standardokat és a kapcsolódó értelmezéseket. A 2023/1803 (EU) bizottsági rendelet 2023. október 16-án lépett hatályba. Az új rendelet elfogadásával az 1126/2008/EK rendelet hatályát vesztette, azonban a hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat az új rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

Elérhetőség

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 2023/1803 (EU) bizottsági rendeletet az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2023. szeptember 26-i számában hirdették ki, magyar nyelven az alábbi linkre kattintva érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1803.

A kihirdetésre kerülő újabb befogadó rendeletekről, a befogadási eljárás előtt álló IFRS-ekről, illetve arról, hogy a befogadás folyamata milyen szakaszban van, az EFRAG honlapján, az https://efrag.org/ oldalon lehet tájékozódni.

Menü

Főoldal

Navigáció