A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés hazai szabályozása

Publikálva: 2014. június 24.

A bűnözőknek és társaiknak a bűnözésből származó bevételek eredetének leplezésére vagy a jogszerűen, illetve a jogellenesen szerzett pénzeknek terrorista célokra való átirányítására veszélyeztethetik a pénzügyi rendszer iránti bizalmat, a rendszer stabilitását. Ezen a területen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni hatékony fellépés érdekében szükségessé vált a pénzmosás elleni egységes, hazai és nemzetközi fellépés.

pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet  értelmében a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége körében irányítja és koordinálja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai kommunikációt (6. § (4) bek.), valamint előkészíti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szólójogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki (4. § (7) bek. b) pont).

A hazai szabályozás alapját a 2007. december 15-én hatályba lépett, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) jelenti.  A törvény újdonsága többek között a hatály kiterjesztése a pénzmosás mellett a terrorizmus finanszírozására, illetve bizonyos, eddig nem lefedett személyekre, intézményekre és tevékenységekre. A Pmt. részletesen szabályozza a szolgáltatók és az eljáró hatóságok kötelezettségeit, eljárását. (A bejelentési kötelezettség teljesítéséről és a vonatkozó eljárásáról részletes információ található a pénzügyi információs egységként működő hatóság honlapján)

A hazai szabályozás jogszabályi háttere:

2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről – 261. §; 303. §.

2007. évi XLVIII. törvény a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározottakkal egyenértékű követelményeket alkalmazó harmadik országokról szóló 28/2008. (X. 10.) PM rendelet.

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Adó - és Pénzügyekért Felelős Államtitkárság)

Menü

Főoldal

Navigáció