A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés nemzetközi háttere

Publikálva: 2014. június 24.

A pénzmosás nemzetközileg elfogadott definícióját két ENSZ egyezmény adja: United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Vienna Convention) és United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (Palermo Convention). A fogalom az egyezmények alapján úgy értelmezhetõ, mint olyan cselekmény, amelynek során az elkövetõk azt a látszatot keltik, mintha a bûncselekménybõl származó dolgok („eszközök”) törvényes eredetûek lennének. Ennek érdekében a bûnözõk, illetve azok csoportjai igyekeznek elrejteni, leplezni a vagyontárgyak vagy egyéb rendelkezésükre álló dolgok, eszközök valódi eredetét, sok esetben a pénzügyi közvetítõ rendszer felhasználásával.

Az FATF (Financial Action Task Force – az OECD mellett mûködõ pénzmosás elleni akciócsoport) 1989-ben a pénzmosás elleni küzdelem érdekében jött létre a G7, azaz a hét legfejlettebb állam találkozóján. Az FATF határozza meg a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni nemzetközi küzdelem stratégiáját és fõbb elemeit. Feladata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni harc nemzetközi standardjainak kialakítása, tagállamai ilyen irányú jogalkotásának, gyakorlatának,intézkedéseinek vizsgálata, értékelése (az FATF által alkalmazott módszerek alapján), ezen intézkedések fejlesztésének, harmonizálásának elõsegítése és a nemzetközi együttmûködés erõsítése. 

Moneyval az Európa Tanács azon tagállamait tömöríti, amelyek nem tagjai az FATF-nek. A Moneyval (mint regionális FATF-szervezet) mûködésének célja az egyes tagállamok pénzmosással kapcsolatos jogalkotásának, gyakorlatának, intézkedéseinek vizsgálata, értékelése(az FATF által alkalmazott módszerek alapján, Moneyval ajánlások), ezen intézkedések fejlesztésének, harmonizálásának, továbbá a nemzetközi együttmûködés erõsítése. Magyarország tagja a Moneyval-nak. A Moneyval plenáris üléseit évente két-három alkalommal tartja, amelynek fõ feladata a helyszíni vizsgálatok alapján elkészített átfogó ország-értékelések tervezeteinek, illetve a közben elért eredményekrõl szóló beszámoló, Progress Report megvitatása és elfogadása.

Kapcsolódó linkek:

FATF ajánlásai

FATF módszertana

Moneyval

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Pénzügyekért Felelős Államtitkárság)

Menü

Főoldal

Navigáció