Ajánlások listája

Publikálva: 2014. június 19.

Az egyezmény betűjelére kattintva megtekinthető/letölthető az adott dokumentum.

R3 Ajánlás a lépfene megelőzéséről, 1919

R4 Ajánlás az ólommégezésről (nők és gyermekek), 1919

R7 Ajánlás a munkaidőről (halászat), 1920

R8 Ajánlás a munkaidőről (belvízi hajózás), 1920

R9 Ajánlás a Nemzeti Tengerészeti Kódexről, 1920

R10 Ajánlás a munkanélküli biztosításról (tengerészek), 1921

R13 Ajánlás a nők éjjeli munkájáról (mezőgazdaság), 1921

R14 Ajánlás a gyermekek és fiatalok éjjeli munkavégzéséről (mezőgazdaság), 1921

R25 Ajánlás az egyenlő elbírálásról (baleseti kártérítés), 1925

R31 Ajánlás az ipari balesetek megelőzéséről, 1929

R35 Ajánlás a kényszermunkáról (közvetett kényszer), 1930

R44 Ajánlás a munkanélküli ellátásokról, 1934

R47 Ajánlás a fizetett szabadságról, 1936

R67 Ajánlás a jövedelem biztonságáról, 1944

R69 Ajánlás az egészségügyi ellátásról, 1944

R70 Ajánlás szociálpolitikáról a függő státuszú területeken, 1944

R76 Ajánlás a tengerészekről (a hozzátartozók egészségügyi ellátása), 1946

R78 Ajánlás az ágyneműről, evőeszközökről és más tárgyakról (személyzete), 1946

R79 Ajánlás a fiatalkorúak orvosi vizsgálatáról, 1946

R80 Ajánlás a fiatalkorúak éjjeli munkájáról (nem ipari foglalkozások), 1946

R81 Ajánlás a munkaügyi ellenőrzésről, 1947

R82 Ajánlás a munkaügyi felügyeletről (bányászat és szállítmányozás), 1947

R83 Ajánlás a munkaerőpiaci szolgáltatásról, 1948

R84 Ajánlás a munkaügyi záradékokról (állami szerződések), 1949

R85 Ajánlás a munkabér védelméről, 1949

R86 Ajánlás a munkavállalás céljából történő bevándorlásról, 1949

R90 Ajánlás az egyenlő díjazásról, 1951

R91 Ajánlás a kollektív megállapodásokról, 1951

R92 Ajánlás az önkéntes érdekegyeztetésről és döntőbíráskodásról, 1951

R93 Ajánlás a mezőgazdaságban érvényes fizetett szabadságról, 1952

R94 Ajánlás a munkaadók és munkavállalók közötti tárgyalásokról és együttműködésről vállalati szinten, 1952

R95 Ajánlás az anyaság védelméről, 1952

R97 Ajánlás a munkavállalók egészségvédelméről, 1952

R98 Ajánlás a fizetett szabadságról, 1952

R99 Ajánlás a szakmai rehabilitációról (megváltozott munkaképességű személyek), 1955

R100 Ajánlás a bevándorló munkások védelme (fejletlen országok), 1955

R102 Ajánlás a jóléti létesítményekről, 1955

R103 Ajánlás a heti pihenőidőről a (kereskedelem és irodai munka), 1957

R104 Ajánlás a bennszülött és törzsi népességről, 1957

R110 Ajánlás az ültetvényekről, 1958

R111 Ajánlás a megkülönböztetésről (foglalkoztatás és foglalkozás), 1958

R113 Ajánlás a hatóságok, a munkaadók és a munkavállalók közötti konzultációról és együttműködésről ágazati és országos szinten, 1960

R114 Ajánlás a sugárzás elleni védelemről, 1960

R115 Ajánlás a dolgozók lakáskörülményeiről, 1961

R116 Ajánlás a munkaidő csökkentéséről, 1962

R118 Ajánlás a gépek védőburkolatáról, 1963

R120 Ajánlás a higiéniáról a kereskedelemben és az irodában, 1964

R121 Ajánlás az üzemi balesetek esetén járó ellátásokról, 1964

R122 Ajánlás a foglalkoztatáspolitikáról, 1964

R124 Ajánlás a foglalkoztatás alsó korhatáráról (földalatti munka), 1965

R125 Ajánlás a fiatalkorúak orvosi vizsgálatáról (föld alatti munka), 1965

R126 Ajánlás a szakképzéséről (halászok), 1966

R127 Ajánlás a szövetkezetekről (fejlődő országok), 1967

R128 Ajánlás a legnagyobb teherről, 1967

R129 Ajánlás a vállalat vezetése és a munkavállalói közötti kommunikációról, 1967

R130 Ajánlás a vállalaton belüli sérelmek kivizsgálása ezek kezelése érdekében, 1967

R131 Ajánlás a rokkantsági, öregségi és a hátramaradotti járadékról, 1967

R132 Ajánlás a földbérlőkről és részes aratókról, 1969

R133 Ajánlás a munkaügyi ellenőrzésről (mezőgazdaság), 1969

R134 Ajánlás az orvosi ellátásról és a táppénzről, 1969

R135 Ajánlás legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárásról, különös tekintettel a fejlődő országokra, 1970

R136 Ajánlás a fiatalkorúak speciális programjairól, 1970

R137 Ajánlás a szakképzésről (tengerészek), 1970

R139 Ajánlás a tengerészek foglalkoztatásáról (technikai fejlődés), 1970

R140 Ajánlás a személyzet elhelyezéséről (légkondícionálás), 1970

R141 Ajánlás a személyzet elhelyezéséről (zajszennyezés csökkentése), 1970

R142 Ajánlás a balesetek megelőzéséről (tengerészek), 1970

R143 Ajánlás a munkavállalók üzemi képviselőiről, 1971

R144 Ajánlás a benzolártalmak elleni védekezésről, 1971

R145 Ajánlás a kikötői munkáról, 1973

R146 Ajánlás a foglalkoztatás alsó korhatáráról, 1973

R147 Ajánlás a foglalkozási eredetű rákról, 1974

R148 Ajánlás a fizetett tanulmányi szabadságról, 1974

R149 Ajánlás a mezőgazdasági munkavállalók szervezeteiről, 1975

R150 Ajánlás az emberi erőforrások fejlesztéséről, 1975

R151 Ajánlás a bevándorló munkásokról, 1975

R152 Ajánlás a nemzetközi munkaügyi normák alkalmazásának előmozdítása érdekében, 1976

R153 Ajánlás a fiatal tengerészek védelméről, 1976

R154 Ajánlás a munkaviszony folytonosságáról (tengerészek), 1976

R155 Ajánlás a kereskedelmi hajókról (a minimális előírások javítása), 1976

R156 Ajánlás a munkakörnyezetről (légszennyezés, zaj és rezgés), 1977

R157 Ajánlás a betegápoló személyzetről, 1977

R158 Ajánlás a munkaügyi igazgatásról, 1978

R159 Ajánlás a munkaügyi kapcsolatokról (közszolgálat), 1978

R160 Ajánlás a munkavédelméről (kikötői rakodómunka), 1979

R161 Ajánlás a munka- és pihenőidőről (közúti szállítás), 1979

R162 Ajánlás az idősebb dolgozókról, 1979

R163 Ajánlás a kollektív tárgyalások előmozdításáról, 1981

R164 Ajánlás a munkavédelemről, 1981

R165 Ajánlás a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról, 1981

R166 Ajánlás a munkaviszony megszüntetéséről, 1982

R167 Ajánlás a társadalombiztosítási jogok fenntartásáról, 1982

R168 Ajánlás a szakmai rehabilitációról és a foglalkoztatásról (megváltozott munkaképességűek), 1983

R169 Ajánlás a foglalkoztatáspolitikáról, 1983

R170 Ajánlás a munkaügyi statisztikáról, 1985

R171 Ajánlás a foglalkozásegészségügyi szolgálatokról, 1985

R172 Ajánlás az azbeszt használatánál fennálló biztonságról, 1986

R173 Ajánlás a tengerészek jóléti ellátásáról, 1987

R174 Ajánlás a tengerészek repatriálásáról, 1987

R175 Ajánlás a munkavédelemről (építőipar), 1988

R176 Ajánlás a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliség elleni védelemről, 1988

R177 Ajánlás a vegyi anyagokról, 1990

R178 Ajánlás az éjjeli munkáról, 1990

R179 Ajánlás a szállodákban, éttermekben és hasonló intézményekben irányadó munkafeltételekről, 1991

R180 Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről (a munkáltató fizetésképtelensége esetén), 1992

R181 Ajánlás az ipari katasztrófák megelőzéséről, 1993

R182 Ajánlás a részmunkaidős foglalkoztatásról, 1994

R183 Ajánlás a bányászat munkavédelméről, 1995

R184 Ajánlás az otthon végzett munkáról, 1996

R185 Ajánlás a munkaügyi ellenorzésről (tengerészek), 1996

R186 Ajánlás a tengerészek toborzásáról és munkaközvetítéséről, 1996

R187 Ajánlás Tengerészek munkabéréről, munkaidejéről és a személyzet létszámáról a hajók fedélzetén, 1996

R188 Ajánlás a magánmunkaközvetítő ügynökségekről, 1996

R189 Ajánlás a kis- és közepes vállalkozásokban történő munkahelyteremtésről, 1996

R190 Ajánlás a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról ... 1999

R191 Ajánlás az anyaság védelméről, 2000

R192 Ajánlás a mezőgazdaság munkavédelméről, 2001

R193 Ajánlás a szövetkezetek elősegítéséről, 2002

R194 Ajánlás a foglalkozási betegségek jegyzékéről, 2002

R195 Ajánlás az emberi erőforrások fejlesztéséről, 2004

R197 Ajánlás a munkavédelemről, 2006

R198 Ajánlás a munkaviszonyról, 2006

R199 Ajánlás a halászati ágazat munkafeltételeiről, 2007

R200 Ajánlás a HIV/AIDS és munka világa témára vonatkozóan, 2010

Menü

Főoldal

Navigáció