Egyezmények listája

Publikálva: 2014. június 19.

Az egyezmény betűjelére kattintva megtekinthető/letölthető az adott dokumentum.

C1 Egyezmény a munkaidőről (ipar), 1919

C2 Egyezmény a munkanélküliségről, 1919

C3 Egyezmény az anyaság védelméről, 1919

C4 Egyezmény az éjjeli munkáról (nők), 1919

C5 Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról, 1919

C6 Egyezmény a fiatalok éjjeli munkájáról (ipar), 1919

C7 Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról (tenger), 1920

C8 Egyezmény a munkanélküliségi kártérítésről (hajótörés), 1920

C9 Egyezmény a tengerészek munkaközvetítéséről, 1921

C10 Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról (mezőgazdaság), 1921

C11 Egyezmény az egyesülési jogról (mezőgazdaság), 1921

C12 Egyezmény a munkavállalók kártérítéséről (mezőgazdaság), 1921

C13 Egyezmény az ólomfehérről (festőipar), 1921

C14 Egyezmény a heti pihenőnapról (ipar), 1921

C15 Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról (szénmunkások vagy fűtők), 1921

C16 Egyezmény a fiatalkorúak orvosi vizsgálatáról (tenger), 1921

C17 Egyezmény a munkavállalók kártalanításáról (üzemi balesetek), 1925

C18 Egyezmény a munkavállalók kártalanításáról (foglalkozási megbetegedések), 1925

C19 Egyezmény az egyenlő elbírálásról (baleseti kártérítés), 1925

C20 Egyezmény az éjjeli munkáról (sütödék), 1925

C21 Egyezmény a kivándorlók felügyeletéről, 1926

C22 Egyezmény a tengerészek szerződésének pontjairól, 1926

C23 Egyezmény a tengerészek repatriálásáról, 1926

C24 Egyezmény a betegségbiztosításról (ipar), 1927

C25 Egyezmény a betegbiztosításról (mezőgazdaság), 1927

C26 Egyezmény a legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárásról, 1928

C27 Egyezmény a súly megjelölésről (hajókon szállított teherárú), 1929

C28 Egyezmény a balesetek elleni védelemről (kikötoi rakodómunkások), 1929

C29 Egyezmény a kényszermunkáról, 1930

C30 Egyezmény a munkaidőről (kereskedelem és irodák), 1930

C32 Egyezmény a balesetek elleni védelemről (kikötői rakodómunkások), 1932

C33 Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról (nem ipari foglalkozások), 1932

C34 Egyezmény a díjat felszámoló munkaerő-közvetítő ügynökségekről, 1933

C35 Egyezmény az öregségi biztosításról (ipar, stb.), 1933

C36 Egyezmény az öregségi biztosításról (mezőgazdaság), 1933

C37 Egyezmény a rokkantsági biztosításról (ipar, stb.), 1933

C38 Egyezmény a rokkantsági biztosításról (mezőgazdaság), 1933

C39 Egyezmény a hátramaradott családtagok biztosításról (ipar, stb.), 1933

C40 Egyezmény a hátramaradott családtagok biztosításról (mezőgazdaság), 1933

C41 Egyezmény az éjjeli munkáról (nők), 1934

C42 Egyezmény a munkavállalók kártalanításáról (foglalkozási betegségek), 1934

C43 Egyezmény a síküveggyártó üzemekről, 1934

C44 Egyezmény a munkanélküli ellátásokról, 1934

C45 Egyezmény a földalatti munkáról (nők), 1935

C47 Egyezmény a negyvenórás munkahétről, 1935

C48 Egyezmény a bevándorlók nyugdíjjogosultságának megőrzéséről, 1935

C49 Egyezmény a munkaidőcsökkentésről (üvegpalack-gyártó üzemek), 1935

C50 Egyezmény a bennszülött munkások toborzásáról, 1936

C51 Reduction of Hours of Work (Public Works) Convention, 1936

C52 Egyezmény a fizetett szabadságról, 1936

C53 Egyezmény a tisztek szakmai alkalmassági bizonyítványáról, 1936

C55 Egyezmény a hajótulajdonosok felelősségéről (beteg és sebesült tengerészek), 1936

C56 Egyezmény a betegbiztosításról (tenger), 1936

C58 Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról (tengerészet), 1936

C59 Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról (ipar), 1937

C60 Egyezmény foglalkoztatás alsó korhatáráról (nem ipari foglalkozások), 1937

C62 Egyezmény a biztonsági előírásokról (építőipar), 1937

C63 Egyezmény a bér- munkaidő-statisztikákról ... 1938

C64 Egyezmény a munkaszerződésekről (bennszülött munkavállalók), 1939

C65 Egyezmény a büntetőjogi következményekről (bennszülött munkavállalók), 1939

C67 Egyezmény a munka- és pihenőidőről (közúti szállítás), 1939

C68 Egyezmény az élelmezésről és étkeztetésről (hajók személyzete), 1946

C69 Egyezmény a hajószakácsok képesítéséről, 1946

C71 Egyezmény a tengerészek nyugdíjáról, 1946

C73 Egyezmény az orvosi vizsgálatról (tengerészek), 1946

C74 Egyezmény a szakképzett matrózok képesítéséről, 1946

C77 Egyezmény a fiatalkorúak orvosi vizsgálatáról (ipar), 1946

C78 Egyezmény a fiatalkorúak orvosi vizsgálatáról (nem-ipari foglalkozások), 1946

C79 Egyezmény a fiatalkorúak éjjeli munkájáról (nem ipari foglalkozások), 1946

C81 Egyezmény a munkaügyi ellenőrzésről, 1947

P081 1995. évi Jegyzőkönyv a munkaügyi ellenőrzésről, 1947

C82 Egyezmény a szociálpolitikáról (tengeren túli területek), 1947

C83 Egyezmény a munkaügyi normákról (tengeren túli terület), 1947

C84 Egyezmény az egyesülési jogról (tengeren túli területek), 1947

C85 Egyezmény a munkaügyi felügyelőségekről (tengeren túli területek), 1947

C86 Egyezmény a munkaszerződésekről (bennszülött munkavállalók), 1947

C87 Egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről, 1948

C88 Egyezmény a munkaerőpiaci szolgáltatásról, 1948

C89 Egyezmény a nők éjjeli munkájáról szóló 1948. évi (módosított)

P089 Jegyzőkönyv a nők éjjeli munkájáról szóló (módosított) egyezményhez, 1948

C90 Egyezmény a fiatalkorúak éjjeli munkájáról (ipar), 1948

C91 Egyezmény a fizetett szabadságról (tengerészek), 1949

C92 Egyezmény a személyzet elhelyezéséről, 1949

C94 Egyezmény a munkaügyi záradékokról (állami szerződések), 1949

C95 Egyezmény a munkabér védelméről, 1949

C96 Egyezmény díjat felszámoló munkaerő-közvetítő ügynökségekről, 1949

C97 Egyezmény a munkavállalás céljából történő bevándorlásról, 1949

C98 Egyezmény a szervezkedési és a kollektív tárgyalási jogról, 1949

C99 Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról, 1951

C100 Egyezmény az egyenlő díjazásról, 1951

C101 Egyezmény a fizetett szabadságról (mezőgazdaság), 1952

C102 Egyezmény a társadalombiztosítás minimális normáiról, 1952

C103 Egyezmény az anyaság védelméről (módosított), 1952

C104 Egyezmény a büntetőintézkedések felszámolásáról (benszülött munkások), 1955

C105 Egyezmény a kényszermunka felszámolásáró, 1957l

C106 Egyezmény a heti pihenőidőről (kereskedelem és irodai munka), 1957

C107 Egyezmény a bennszülött és törzsi népességről, 1957

C108 Egyezmény a tengerészek személyazonossági igazolványáról, 1958

C109 Egyezmény a bérekről, a munkaidőről és a személyzet létszámáról (tengerészet), 1958

C110 Ajánlás az ültetvényekről, 1958

P110 Jegyzőkönyv az ültetvényekről szóló 1958. évi Egyezményhez

C111 Egyezmény a hátrányos megkülönböztetésről (foglalkoztatás és foglalkozás), 1958

C112 Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról (tengeri halászok), 1959

C113 Egyezmény a tengeri halászok orvosi vizsgálatáról, 1959

C114 Egyezmény a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól, 1959

C115 Egyezmény a sugárzás elleni védelemről, 1960

C117 Egyezmény a szociálpolitikáról (alapvető célok és normák), 1962

C118 Egyezmény az egyenlő elbírálásról (szociálpolitika), 1962

C119 Egyezmény a gépek védőburkolatáról, 1963

C120 Egyezmény a higiéniáról (kereskedelem és irodák), 1964

C121 Egyezmény az üzemi balesetek esetén járó ellátásokról, 1964

C122 Egyezmény a foglalkoztatáspolitikáról, 1964

C123 Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról (földalatti munka), 1965

C124 Egyezmény a fiatalkorúak orvosi vizsgálatáról (föld alatti munka), 1965

C125 Egyezmény a tengeri halászok szakképzettségét tanúsító bizonyítványáról, 1966

C126 Egyezmény a személyzet elhelyezéséről (halászhajók), 1966

C127 Egyezmény a legnagyobb teherről, 1967

C128 Egyezmény a rokkantsági, öregségi és hátramaradt családtagok járadékáról, 1967

C129 Egyezmény a munkaügyi ellenőrzésről (mezőgazdaság), 1969

C130 Egyezmény az orvosi ellátásról és a táppénzről, 1969

C131 Egyezmény a legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárásról, 1970

C132 Egyezmény a fizetett szabadságról, 1970

C133 Egyezmény a személyzet elhelyezéséről, 1970

C134 Egyezmény a balesetek megelőzéséről (tengerészek), 1970

C135 Egyezmény a munkavállalói képviselőkről, 1971

C136 Egyezmény a benzolról, 1971

C137 Egyezmény a kikötői munkáról, 1973

C138 Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról, 1973

C139 Egyezmény a foglalkozási eredetű rákról, 1974

C140 Egyezmény a fizetett tanulmányi szabadságról, 1974

C141 Egyezmény a mezőgazdasági munkavállalók szervezeteiről, 1975

C142 Egyezmény az emberi erőforrások fejlesztéséről, 1975

C143 Egyezmény a bevándorló munkásokról (kiegészítő rendelkezések), 1975

C144 Egyezmény a nemzetközi munkaügyi normák alkalmazásának előmozdítása érdekében, 1976

C145 Egyezmény a munkaviszony folytonosságáról (tengerészek), 1976

C146 Egyezmény a tengerészek fizetett éves szabadságáról, 1976

C147 Egyezmény a kereskedelmi hajózásról (minimális előírások), 1976

P147 1996. évi Jegyzőkönyv a kereskedelmi hajózásról (minimális előírások), 1976

C148 Egyezmény a munkakörnyezetről (légszennyezés, zaj és rezgés), 1977

C149 Egyezmény a betegápoló személyzetről, 1977

C150 Egyezmény a munkaügyi igazgatásról, 1978

C151 Egyezmény a munkaügyi kapcsolatokról (közszolgálat), 1978

C152 Egyezmény a munkavédelméről (kikötői rakodómunka), 1979

C153 Egyezmény a munka- és pihenőidőről (közúti szállítás), 1979

C154 Egyezmény a kollektív tárgyalások előmozdításáról, 1981

C155 Egyezmény a munkavédelemről, 1981

C156 Egyezmény a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról, 1981

C157 Egyezmény a társadalombiztosítási jogok fenntartásáról, 1982

C158 Egyezmény a munkaviszony megszüntetéséről, 1982

C159 Egyezmény a szakmai rehabilitációról és a foglalkoztatásról (megváltozott munkaképességűek), 1983

C160 Egyezmény a munkaügyi statisztikáról, 1985

C161 Egyezmény a foglalkozásegészségügyi szolgálatokról, 1985

C162 Egyezmény az azbeszt használatánál fennálló biztonságról, 1986

C163 Egyezmény a tengerészek jóléti ellátásáról, 1987

C164 Egyezmény az egészségvédelemről és orvosi ellátásról (tengerészek), 1987

C165 Egyezmény a szociális biztonságról (tengerészek), 1987

C166 Egyezmény a tengerészek repatriálásáról, 1987

C167 Egyezmény a munkavédelemről (építőipar), 1988

C168 Egyezmény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliség elleni védelemről, 1988

C169 Egyezmény a bennszülött és törzsi népekről, 1989

C170 Egyezmény a vegyi anyagokról, 1990

C171 Egyezmény az éjjeli munkáról, 1990

C172 Egyezmény a munkafeltételekről (szállodák és éttermek), 1991

C173 Egyezmény A munkavállalók igényeinek védelméről (a munkáltató fizetésképtelensége esetén), 1992

C174 Egyezmény az ipari katasztrófák megelőzéséről, 1993

C175 Egyezmény a részmunkaidős foglalkoztatásról, 1994

C176 Egyezmény a bányászat munkavédelméről, 1995

C177 Egyezmény az otthon végzett munkáról, 1996

C178 Egyezmény a munkaügyi ellenorzésről (tengerészek), 1996

C179 Egyezmény a tengerészek toborzásáról és munkaközvetítéséről, 1996

C180 Egyezmény a tengerészek munkaidejéről és a személyzet létszámáról a hajók fedélzetén, 1996

C181 Egyezmény a magán-munkaközvetítő ügynökségekről, 1997

C182 Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáiról, 1999

C183 Egyezmény az anyaság védelméről, 2000

C184 Egyezmény a mezőgazdaság munkavédelméről, 2000

C185 Egyezmény a tengerészek személyazonossági okmányairól (felülvizsgált), 2003

MLC Egyezmény a tengerészetről, 2006

C187 Egyezmény a munkavédelemről, 2006

C188 Egyezmény a halászati ágazat munkafeltételeiről, 2007

Menü

Főoldal

Navigáció