Gyorsjelentés az államháztartásról - 2014. január

Publikálva: 2014. október 16.

A Kormány várakozásainak megfelelően alakult a 2014. évi első havi központi költségvetési egyenleg. Az államháztartás központi alrendszerének 2014. január havi hiánya 75,4 milliárd forintra teljesült.

Ezen belül a központi költségvetés 166,6 milliárd forintos deficittel, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 54,6 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok pedig 36,6 milliárd forintos szufficittel zártak. 2013. január hónapjában az államháztartás központi alrendszerének deficitje 2,5 milliárd forint volt.

A két év január havi egyenlegének eltérő alakulásában a központi költségvetési szervek kiadásainak, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok bevételeinek és kiadásainak eltérései játszottak szerepet. A központi költségvetési szervek kiadásai   a tavalyi év közbeni szervezeti változások következtében   a 2013. áprilistól átvett volt egészségügyi nonprofit szervezetek kiadásai folytán, valamint a tavalyi év szeptemberétől végrehajtott pedagógus-béremelések miatt lettek magasabbak az előző évinél.

Emellett a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok uniós programjai esetében a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret operatív programjainál – az intézményrendszeri átalakulás miatt – a kiadások a hónap utolsó néhány napjában teljesültek, a hozzájuk kapcsolódó európai uniós bevételek elszámolása – az időbeli átfutás miatt – azonban később (február hónapban) tud, illetve tudott realizálódni.

Mindezeken felül jelentős mértékben meghaladták a tavaly januári kiadásokat a helyi önkormányzatok támogatásai is. Ez utóbbi részben az idei évi magasabb előirányzatból, részben pedig a nettó finanszírozás körében folyósított utalások magasabb mértékéből fakad. (A 2013. január havi 5% os mértékéhez képest 2014. január hónapban 12% volt az arány.)

Menü

Főoldal

Navigáció