Magyarország adóegyezményei

A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények fő célja az adóztatás szabályozása, kiszámíthatóvá tétele a kétoldalú kapcsolatokban a jövedelem,- és esetlegesen a vagyonadók tekintetében. Jelentőségük, hogy alkalmazásukkal kizárható mind a magánszemélyek, mind a vállalatok jövedelmének és vagyonának kettős adóztatása az adóztatási jognak a szerződő államok közötti megosztásával. Emellett lehetőséget teremtenek a szerződő felek közötti kölcsönös egyeztető eljárás lefolytatására és a hatóságok közötti információcserére is.

Magyarország hatályos és alkalmazható kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményei mellékelten találhatóak.

A 2021. évi III. törvénnyel kihirdetett, az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény (MLI) Magyarország 46 adóegyezményét módosította a legújabb nemzetközi sztenderdekkel, 2022. január 1-jétől alkalmazhatóan.

Az egyezmények alkalmazását segíti az – esetleges korábbi, illetve az MLI eredményezte – módosításokkal egybeszerkesztett, jogi kötőerővel nem rendelkező szövegek közzététele. A szövegek a kapcsolódó változásoknak megfelelően évente frissítésre kerülnek.