Stratégiai megállapodás a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával

A számviteli törvény 154/A. §-a (2) bekezdésének megfelelő államok listája

Számviteli standardok

Az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok magyar nyelven

IFRS standardokhoz kapcsolódó Szemléltető példák, Bevezetési útmutató, Következtetések Alapja magyar nyelvű fordítása