A keresett tartalmat az alábbi linkekre kattintva érheti el:

A /INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS űrlapjai:

 • a központi és köztestületi költségvetési szerv felügyeleti szerve (1091 szektor),
 • a felügyelet alá tartozó központi és köztestületi költségvetési szerv (1051 szektor, illetve részjogkörű költségvetési egységek;
 • a vagyonkezelő szervezetek (1056-1057 szektor),
 • a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (1052 szektor),
 • a társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak kezelői és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek (OEP, ONYF és ezek igazgatási szervei, 1051 szektor),
 • az országos kisebbségi önkormányzatok által alapított országos kisebbségi költségvetési szervek (1059 szektor)

B / ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS űrlapjai:

 • a helyi és helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó megyei és önkormányzati hivatal,
 • a (fő)polgármesteri hivatal,
 • a közös képviselőtestület hivatala

C / ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS űrlapjai:

 • önkormányzat és többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv - ideértve a körjegyzőséget, a  társulásokat is - (1251 szektor),
 • az egyéb jogállású szervezetek, a területfejlesztési tanácsok és munkaszervezetei (1259 szektor);

D / TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK ELLÁTÁSI KÖLTSÉGVETÉSE, (1055 szektor)

G / TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE, (1055 szektor)

H / TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ALRENDSZER KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE, (1055 szektor)

I / TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI KÖLTSÉGVETÉS űrlapjai:

 • a többcélú kistérségi társulás munkaszervezete (1253 szektor)

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)