Az űrlap-garnitúrákat az alábbi linkekre kattintva érheti el:

A/ INTÉZMÉNYI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő központi költségvetési szervek (ideértve a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia által irányított köztestületi költségvetési szerveket is) (1051, 1056, 1058, 1059, szektor),
 • a fejezeti kezelésű előirányzatok (1091 szektor).

B/ ÖNKORMÁNYZATI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a helyi önkormányzatok (1254 szektor).

C/ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a helyi önkormányzatok által irányított önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szervek - ideértve az önkormányzati hivatalt is - (1251 szektor),
 • az országos nemzetiségi önkormányzatok által irányított önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szervek (1250 szektor),
 • a helyi nemzetiségi önkormányzatok által irányított önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szervek (1246 szektor),
 • a többcélú kistérségi társulások által irányított önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szervek (1241 szektor),
 • a jogi személyiségű társulások által irányított önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szervek (1248 szektor),
 • a térségi fejlesztési tanácsok (1259 szektor),
 • a térségi fejlesztési tanácsok által irányított önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szervek (1258 szektor).

D/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK ELLÁTÁSI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

 • a társadalombiztosítási alap kezelője (társadalombiztosítási költségvetési szerv) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira (ellátási szektor) (1055 szektor).

E/ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

 • az elkülönített állami pénzalap kezelője (1099. szektor).

G/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA (ALAPONKÉNT) készítői:

 • a társadalombiztosítás központi hivatali szervei az ellátási és működési szektor konszolidált adatai vonatkozásában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

H/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

 • a társadalombiztosítás központi hivatali szervei a két alap konszolidált beszámoló adatai vonatkozásában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

I/ TÁRSULÁSI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a többcélú kistérségi társulások (1253 szektor),
 • a jogi személyiségű társulások (1249 szektor).

J/ ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI ÉVES ELEMI KÖTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • az országos nemzetiségi önkormányzatok (1252 szektor).

K/ HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI ÉVES ELEMI KÖTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a helyi nemzetiségi önkormányzatok (1247 szektor).

ÖBC) ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a helyi önkormányzatok.

ÖIC) TÁRSULÁSI ÖSSZEVONT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a többcélú kistérségi társulások,
 • a jogi személyiségű társulások.

ÖJC) ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • az országos nemzetiségi önkormányzatok.

ÖKC) HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a helyi nemzetiségi önkormányzatok.