Az űrlap-garnitúrákat és a módszertani útmutatókat a kormányportál dokumentumtárában találja, vagy közvetlenül az alábbi linkekre kattintva érheti el:

A) FÉLÉVES INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő központi költségvetési szervek (ideértve a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia által irányított köztestületi költségvetési szerveket is) (1051, 1058, 1059, szektor),
 • a fejezeti kezelésű előirányzatok (1091 szektor).

B) FÉLÉVES ÖNKORMÁNYZATI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a helyi önkormányzatok (1254 szektor).

C) FÉLÉVES ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a helyi önkormányzatok által irányított önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szervek - ideértve az önkormányzati hivatalt is - (1251 szektor),
 • az országos nemzetiségi önkormányzatok által irányított önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szervek (1250 szektor),
 • a helyi nemzetiségi önkormányzatok által irányított önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szervek (1246 szektor),
 • a többcélú kistérségi társulások által irányított önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szervek (1241 szektor),
 • a jogi személyiségű társulások által irányított önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szervek (1248 szektor),
 • a térségi fejlesztési tanácsok (1259 szektor),
 • a térségi fejlesztési tanácsok által irányított önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szervek (1258 szektor).

D) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK FÉLÉVES ELLÁTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

 • a társadalombiztosítási alap kezelője (költségvetési szerv) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira (ellátási szektor) (1055 szektor).

I) FÉLÉVES TÁRSULÁSI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a többcélú kistérségi társulások (1253 szektor),
 • a jogi személyiségű társulások (1249 szektor).

J) FÉLÉVES ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • az országos nemzetiségi önkormányzatok (1252 szektor).

K) FÉLÉVES HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a helyi nemzetiségi önkormányzatok (1247 szektor).

NINCS FÉLÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÜK:

 • a vagyonkezelő szervezeteknek (1056 szektor),
 • elkülönített állami pénzalapoknak (1099 szektor).

ÖBC) FÉLÉVES ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a helyi önkormányzatok.

ÖIC) FÉLÉVES TÁRSULÁSI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a többcélú kistérségi társulások,
 • a jogi személyiségű társulások.

ÖJC) FÉLÉVES ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • az országos nemzetiségi önkormányzatok.

ÖKC) FÉLÉVES HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a helyi nemzetiségi önkormányzatok.