A keresett tartalmat az alábbi linkekre kattintva érheti el:

A/ INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • az önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek
 • a központi és köztestületi költségvetési szerv felügyeleti szerve (1091 szektor),
 • a központi és köztestületi költségvetési szerv a szakmai fejezeti kezelésű előirányzata (1091 szektor) és az EU integráció fejezeti kezelésű előirányzata (1092 szektor), a fejezet igazgatási címe (1051 szektor)
 • a felügyelet alá tartozó központi költségvetési szervek és a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szervei (1051 szektor),
 • részjogkörű költségvetési egységek, (ha év elején az Ámr. 2. §-ának 17. pontja szerint volt elemi költségvetés készítési kötelezettsége)
 • a vagyonkezelő szervezetek (1056-1057 szektor),
 • az elemi költségvetés készítésére kötelezett részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek (1051 szektor),
 • a köztestületi költségvetési szervek (1058 szektor) (kivéve a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szerveit)
 • az országos kisebbségi önkormányzatok által alapított országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek (1059 szektor)

B/ ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a helyi és helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó (fő)polgármesteri hivatal, megyei közgyűlés hivatala, közös képviselőtestület hivatala (1254 szektor)

C/ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - ideértve a körjegyzőséget is (1251 szektor),
 • az egyéb jogállású szervezetek, a területfejlesztési tanácsok és munkaszervezetei (1259 szektor),
 • a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő társulások (1251 szektor)

D/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK ELLÁTÁSI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

a társadalombiztosítási alap kezelője (társadalombiztosítási költségvetési szerv) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira (ellátási szektor) (1055 szektor)

E/ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

 • az elkülönített állami pénzalap kezelője

G/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

 • a társadalombiztosítás központi hivatali szervei az ellátási és működési szektor konszolidált adatai vonatkozásában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

H/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER KONSZOLIDÁLT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

a társadalombiztosítás központi hivatali szervei a két alap konszolidált beszámoló adatai vonatkozásában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

I/ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

 • a többcélú kistérségi társulás (ha nem hozott létre elkülönült munkaszervezetet) (1253 szektor)
 • a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervként működő munkaszervezete együttesen (1253 szektor)

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)