A keresett tartalmat az alábbi linkekre kattintva érheti el:

A/ INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítõi:

- az önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek

= a központi és köztestületi költségvetési szerv felügyeleti szerve (1091 szektor),

= a központi és köztestületi költségvetési szerv a szakmai fejezeti kezelésû elõirányzata (1091 szektor) és az EU integráció fejezeti kezelésû elõirányzata (1092 szektor), a fejezet igazgatási címe (1051 szektor)

= a felügyelet alá tartozó központi költségvetési szervek és a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szervei (1051 szektor),

= részjogkörû költségvetési egységek, (ha év elején az Ámr. 2. §-ának 17. pontja szerint volt elemi költségvetés készítési kötelezettsége)

= a vagyonkezelõ szervezetek (1056-1057 szektor),

- az elemi költségvetés készítésére kötelezett részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek (1051 szektor),

- a köztestületi költségvetési szervek (1058 szektor) (kivéve a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szerveit)

- az országos kisebbségi önkormányzatok által alapított országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek (1059 szektor)

B/ ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítõi:

- a helyi valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó (fõ)polgármesteri hivatal, megyei közgyûlés hivatala, közös képviselõtestület hivatala (1254 szektor)

C/ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítõi:

- az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - ideértve a körjegyzõséget is (1251 szektor),

- az egyéb jogállású szervezetek, a területfejlesztési tanácsok és munkaszervezetei (1259 szektor),

- a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkezõ önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mûködõ társulások (1251 szektor)

 

D/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK ELLÁTÁSI ÉVESKÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítõi:

- a társadalombiztosítási alap kezelõje (társadalombiztosítási költségvetési szerv) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira (ellátási szektor) (1055 szektor)

E/ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítõi:

- az elkülönített állami pénzalap kezelõje

G/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítõi:

- a társadalombiztosítás központi hivatali szervei az ellátási és mûködési szektor konszolidált adatai vonatkozásában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

H/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER KONSZOLIDÁLT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítõi:

- a társadalombiztosítás központi hivatali szervei a két alap konszolidált beszámoló adatai vonatkozásában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

I/ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítõi:

- a többcélú kistérségi társulás (ha nem hozott létre elkülönült munkaszervezetet) (1253 szektor)

- a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervként mûködõ munkaszervezete együttesen (1253 szektor)

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)