A keresett tartalmat az alábbi linkekre kattintva érheti el:

A/ INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítõi:

 • az önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek
 • a központi és köztestületi költségvetési szerv felügyeleti szerve (1091 szektor),
 • a központi és köztestületi költségvetési szerv fejezeti kezelésû elõirányzata (1091 szektor) a fejezet igazgatási címe (1051 szektor)
 • a felügyelet alá tartozó központi költségvetési szervek és a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szervei (1051 szektor),
 • részjogkörû költségvetési egységek, (ha év elején az Ámr. 2. §-ának 17. pontja szerint volt elemi költségvetés készítési kötelezettsége)
 • a vagyonkezelõ szervezetek (1056-1057 szektor),
 • az elemi költségvetés készítésére kötelezett részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek (1051 szektor),
 • a köztestületi költségvetési szervek (1058 szektor) (kivéve a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szerveit)
 • az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek (1059 szektor)

B/ ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítõi:

 • a helyi valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó (fõ)polgármesteri hivatal,  a megyei közgyûlés hivatala, közös képviselõtestület hivatala  (1254 szektor)

C/ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítõi:

 • az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - ideértve a körjegyzõséget, a jogi személyiséggel rendelkezõ társulásokat is (1251 szektor),
 • a területfejlesztési tanácsok és munkaszervezetei (1259 szektor),
 • a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkezõ önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mûködõ társulások (1251 szektor)

D/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK ELLÁTÁSI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítõi:

 • a társadalombiztosítási alap kezelõje (társadalombiztosítási költségvetési szerv) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira (ellátási szektor) (1055 szektor)

E/ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítõi:

 • az elkülönített állami pénzalap kezelõje

G/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítõi:

 • a társadalombiztosítás központi hivatali szervei az ellátási és mûködési szektor konszolidált adatai vonatkozásában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

H/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER KONSZOLIDÁLT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítõi:

 • a társadalombiztosítás központi hivatali szervei a két alap konszolidált beszámoló adatai vonatkozásában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

I/ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítõi:

 • a többcélú kistérségi társulás (ha nem hozott létre elkülönült munkaszervezetet) (1253 szektor)
 • a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervként mûködõ munkaszervezete együttesen (1253 szektor) (ebben az esetben a munkaszervezet nem készíthet külön C) jelû garnitúrát).

J/ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítõi:

 • az országos kisebbségi önkormányzat (1252 szektor)
 • az országos kisebbségi önkormányzat által alapított országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (1251 szektor)

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)