A keresett tartalmat az alábbi linkekre kattintva érheti el:

A) FÉLÉVES INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • az önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek
 • a központi és köztestületi költségvetési szerv felügyeleti szerve (1091 szektor)
 • központi és köztestületi költségvetési szerv fejezeti kezelésű előirányzata (1091 szektor), a fejezet igazgatási címe (1051 szektor)
 • a felügyelet alá tartozó központi és köztestületi költségvetési szerv (1051 szektor)
 • részjogkörű költségvetési egységek (ha év elején az Ámr. 2. §-ának 17. pontja szerint volt elemi költségvetés készítési kötelezettsége)
 • elemi költségvetés készítésére kötelezett részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek (1051 szektor)
 • a társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak kezelői és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek (OEP, ONYF és ezek igazgatási szervei, 1051 szektor)
 • a köztestületi költségvetési szervek (1058 szektor) (kivéve a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szerveit)

B) FÉLÉVES ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a települési és területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó megyei és önkormányzati hivatal (1254 szektor)
 • a (fő)polgármesteri hivatal (1254 szektor)
 • a társult képviselőtestület hivatala (1254 szektor)

C) FÉLÉVES ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szervek - ideértve a körjegyzőséget (1251 szektor)
 • a többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (1251 szektor)
 • a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő társulások - (1251 szektor)

D) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK FÉLÉVES ELLÁTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

 • a társadalombiztosítási alap kezelője (társadalombiztosítási költségvetési szerv) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira (ellátási szektor) (1055 szektor)

I) FÉLÉVES TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

 • a többcélú kistérségi társulás (ha nem hozott létre elkülönült munkaszervezetet) (1253 szektor)
 • a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervként működő munkaszervezete együttesen (1253 szektor)

J) FÉLÉVES ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

 • az országos kisebbségi önkormányzat (1252 szektor)
 • az országos kisebbségi önkormányzat által alapított országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (1251 szektor)

NINCS FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÜK:

 • a vagyonkezelő szervezeteknek (1056-1057 szektor)
 • területfejlesztési tanácsoknak, fejlesztési tanácsoknak és munkaszervezeteiknek (1259 szektor)
 • elkülönített állami pénzalapoknak

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)