Az űrlap-garnitúrákat és a módszertani útmutatókat a kormányportál dokumentumtárában találja, vagy közvetlenül az alábbi linkekre kattintva érheti el:

A/ INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS űrlapjai, készítői:

 • a központi és köztestületi költségvetési szerv irányító szerve (1091 szektor),
 • a központi és köztestületi költségvetési szerv fejezeti kezelésű előirányzata (1091 szektor), a fejezet igazgatási címe (1051 szektor)
 • az irányítás alá tartozó központi költségvetési szervek és a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szervei (1051 szektor),
 • a vagyonkezelő szervezetek (1056 szektor),
 • az elemi költségvetés készítésére kötelezett önállóan működő központi költségvetési szervek (1051 szektor),
 • a köztestületi költségvetési szervek (1058 szektor) (kivéve a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szerveit)

B/ ÖNKORMÁNYZATI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS űrlapjai, készítői:

 • a helyi valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó (fő)polgármesteri hivatal, a megyei közgyűlés hivatala, a közös képviselőtestület hivatala  (1254 szektor)

C/ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS űrlapjai, készítői:

 • az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - ideértve a körjegyzőséget (1251 szektor),
 • a területfejlesztési tanácsok és munkaszervezetei (1259 szektor),
 • a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiségű társulása (1249 szektor), valamint ezen társulások irányítása alá tartozó költségvetési szervek (1248 szektor)

D/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE űrlapjai, készítői:

 • a társadalombiztosítási alap kezelője (társadalombiztosítási költségvetési szerv) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira (ellátási szektor) (1055 szektor)

E/ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE űrlapjai, készítője:

 • az elkülönített állami pénzalap kezelője (1099. szektor)

G/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE (ALAPONKÉNT) űrlapjai, készítői:

 • a társadalombiztosítás központi hivatali szervei az ellátási és működési szektor konszolidált adatai vonatkozásában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

H/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE űrlapjai, készítői:

 • a társadalombiztosítás központi hivatali szervei a két alap konszolidált beszámoló adatai vonatkozásában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

I/ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELEMI KÖLTSÉGVETÉS űrlapjai, készítői:

 • a többcélú kistérségi társulás (ha nem hozott létre elkülönült munkaszervezetet) (1253 szektor)
 • a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervként működő munkaszervezete együttesen (1253 szektor) (ebben az esetben a munkaszervezet nem készíthet külön C) jelű garnitúrát).

J/ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS űrlapjai, készítői:

 • az országos kisebbségi önkormányzat (1252 szektor)
 • az országos kisebbségi önkormányzat által alapított országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (1251 szektor)

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)