A nemzeti ILO Tanács (a továbbiakban: NILO Tanács) a nemzetközi munkaügyi normák alkalmazásának előmozdítása érdekében folytatott tripartit tanácskozásokról szóló 144. sz. ILO Egyezményben foglaltak megvalósítása céljából működő tripartit fórum.

Feladata az ILO 144. sz. Egyezményében meghatározott tripartit tanácskozások lebonyolítása, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tevékenységéhez kapcsolódó nemzeti intézkedések elősegítése, egyéb, a NILO Tanács ügyrendjében meghatározott feladatok ellátása, továbbá a munka világát érintő nemzetközi kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás, a nemzetközi együttműködés fejlesztése, a kormány és a szociális partnerek nemzetközi együttműködési törekvéseinek, eredményeinek ismertetése és elősegítése.

A NILO Tanácsban helyet foglaló munkáltatói és munkavállalói tagokat véleményezési és tájékozódási jog illeti meg.

A NILO Tanács működésének szabályait a NILO Tanács működéséről szóló megállapodás tartalmazza.