A küzdelem részét képezi a a terrorcselekmények elkövetésének anyagi eszközökkel való támogatása (a terrorizmus finanszírozása) elleni fellepés. Az ENSZ Alapokmány 41. cikke alapján a Biztonsági Tanács a nemzetközi béke és biztonság fenntartása vagy helyreállítása érdekében bizonyos, fegyveres erõk felhasználásával nem járó rendszabályok, azaz korlátozó intézkedések (szankciók) foganatosításáról határozhat.

A korlátozó intézkedések végrehajtása terén jelentõs szerepe van az Európai Uniónak. Az Európai Unió közös álláspontjai és tanácsi rendeletei által együttesen végrehajtja az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt korlátozó intézkedéseket, amelyek a tanácsi rendelet jogforrási jellegébõl adódóan további implementálás nélkül közvetlenül hatályosak és közvetlenül alkalmazandóak az uniós tagállamokban. Magyarországon ennek ellenére megfogalmazódott egy kiegészítõ jellegû és az eljárási szabályokat pontosító jogszabály igénye, amelyet az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény valósít meg.

Kapcsolódó linkek:

  1. Az Európai Unió Korlátozó intézkedései
  2. Az Európai Unió szankciós listája
  3. Az Egyesült Nemzetek Szervezete szankciós listája
  4. Pénzmosás Elleni Információs Iroda
  5. Általános információk a korlátozó intézkedésekről

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Pénzügyekért Felelős Államtitkárság)