Anyagok

2014. augusztus 4. 14:03

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (ROP IH)

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. alapján, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter (NGM miniszter) a megyei önkormányzatok, a fővárosi önkormányzat, a megyei jogú városok önkormányzatának egyetértésével, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok többségének egyetértésével kidolgozza a területi szempontú fejlesztéseket tartalmazó operatív programokat, gondoskodik megvalósításukról, érvényesülésük érdekében nyomon követi és értékeli azok végrehajtását.

2014. augusztus 4. 13:59

Területfejlesztési feladatok ellátásában közreműködő háttérintézmény archív anyagai

A Hivatal létrehozása 2011. december 1–én, jogutód nélkül megszűnése pedig 2014. december 31-én történt.

2014. augusztus 4. 13:54

Térségi fejlesztési tanácsok

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv) 15. § (1) bekezdése alapján a megyei közgyűlések a régió–határokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai ellátására, a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre.
Magyarországon 9 térségi fejlesztési tanács működik:

2014. augusztus 4. 13:50

Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum

Az OTÉF feladata a kormányzat, valamint a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési, területrendezési és vidékfejlesztési érdekeinek, törekvéseinek feltárása, egyeztetése, megállapodások létrehozása, információcsere, javaslatok, alternatívák vizsgálata, továbbá a megyei jogú városok és fővárosi kerületi önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek és célkitűzéseinek összehangolása.

2014. augusztus 4. 13:44

Intézményrendszerrel és támogatáspolitikával kapcsolatos feladatok

Az Intézményrendszerrel és támogatáspolitikával kapcsolatos feladataink.

2014. augusztus 4. 13:25

Az EU területi kohézióját elősegítő szakpolitikai együttműködések

Az Európai Unió területi kohézió erősítésére irányuló célkitűzésével azt kívánja elérni, hogy valamennyi térségben megteremtse a helyi lehetőségekre, erőforrásokra, és az ott élők szükségleteire alapozott fejlődés feltételeit. Ez azt jelenti, hogy területfejlesztési politikájuk keretében a tagállamok olyan előnnyé kívánják alakítani a térségek között meglévő különbségeket, amely hozzájárul az egész Európai Unió intelligens, befogadó és fenntartható fejlődéséhez. Ennek érdekében az Európai Unió több szakmai és politikai fórumot is létrehozott, hogy elősegítse a tagállami hatáskörben működő területfejlesztési politikák összehangolását.

2014. augusztus 4. 13:12

V4+2 országok területfejlesztési együttműködése

V4+2 országok területfejlesztési együttműködése

2014. augusztus 4. 13:00

Interregionális együttműködési programok

Az európai területi együttműködések közé tartozó interregionális programok az Európai Unió teljes területét lefedik, és elsősorban tapasztalatcserét szolgálnak. Az interregionális programokban EU-n kívüli országok is részt vehetnek.

2014. augusztus 4. 12:00

Európai területi együttműködési programok

Az európai területi együttműködési (ETE) programok kialakítása és végrehajtása többszereplős folyamat, ahol több ország és régió együttműködésére van szükség.

2014. augusztus 4. 11:47

Transznacionális együttműködési programok

A transznacionális együttműködési programok lényege, hogy az egy területi egységként értelmezhető, több országra kiterjedő térségek intézményei közösen keressenek megoldásokat az őket érintő problémákra. Magyarország 2014-től a CENTRAL EUROPE, valamint a DUNA transznacionális együttműködési programban vesz részt.