A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseit megalapozó szakpolitikai stratégia

A stratégiát a lap jobb szélén található kapcsolódó anyagok közül töltheti le.