Az államháztartás – helyi önkormányzatok nélküli – 2011. augusztus végi hiánya 1544,6 milliárd forintra teljesült, amely a törvényi módosított előirányzat 130,4%-át jelenti. Az államháztartás központi alrendszerének augusztus havi deficitje 50,1 milliárd forintot tett ki, szemben a tavalyi 83,9 milliárd forinttal.

A MOL részvénycsomag vásárlására fordított kiadás egyszeri jellegű, ezért azt az éves összehasonlításban nem célszerű szerepeltetni és ezt az év hátra levő részében is mellőzzük. Az éves teljesítés vizsgálatakor és az előző évvel való összehasonlíthatóság céljából az elmúlt évben az ez időszakban még nem létező pénzügyi- és ágazati különadó bevétellel, valamint a magánnyugdíjpénztári vagyonelemek értékesítéséből előirányzott, de még nem teljesült bevétel időarányos részével korrigált egyenleget használjuk. Ez a korrigált egyenleg az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva 127,3%.

Az államháztartás központi alrendszerének augusztus havi hiánya 50,1 milliárd forintban teljesült. Ezen belül a központi költségvetés 16,8 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 34,9 milliárd forintos deficittel, az elkülönített állami pénzalapok pedig 1,6 milliárd forintos szufficittel zártak. 
2010-ben az államháztartás központi alrendszerének augusztus végi deficitje 1081,4 milliárd forint volt, mely az éves teljesítés 121,6%-a. A tavalyi évben az államháztartás központi alrendszerének augusztusi hiánya 83,9 milliárd forintot tett ki.

Az augusztus végi egyenleg alakulásának fontosabb okai:

  • A központi költségvetés 2011. évi hiányának időarányosnál magasabb alakulását jellemzően egyes bevételek szokásostól eltérő időbeli lefutásai okozzák, mindenekelőtt az, hogy a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevételek 528,8 milliárd forintos összegének teljesítésére az év végi hónapokban kerül sor.

Mindezek együttesen biztonságosan tarthatóvá teszik a 2011. évi költségvetés hiánycéljának tartását.

Az augusztusi hiány kialakulása

Bevételek
A központi költségvetés augusztus havi bevételei az előző év azonos hónapjához képest közel 80 milliárd forinttal magasabb összegben alakultak. A magasabb teljesülés hátterében a központi költségvetési szervek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok előző évit jóval meghaladó bevételi többletei állnak. A növekedés egyrészt a bevételi és kiadási oldalt is érintő pénzeszközátadásoknak, másrészt pedig az uniós programokon belül, az Operatív Program sorain a korábbi hónapokban teljesített kiadásokra jutó uniós bevételek utólagos elszámolásának a következménye.

Kiadások

A központi költségvetés augusztus havi kiadásai 15,4 milliárd forinttal magasabb összegben teljesültek, mint az elmúlt év azonos hónapjában. Ez alapvetően a központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási növekedésének tudható be. A többletet egyrészt a bevételi és kiadási oldalt is érintő pénzeszközátadások, másrészt pedig az uniós programok felfutásai okozzák.
Kamategyenleg
A kamatkiadások 2011. augusztusban 49,1 milliárd forintot tettek ki, 21,1 milliárd forinttal maradtak el az előző év megfelelő időszaki értékétől, a kamatbevételek pedig 5,7 milliárd forintos szintet értek el, 6,1 milliárd forinttal maradtak el az előző évitől. A nettó kamatkiadások (43,4 milliárd forint) összességében 15,0 milliárd forinttal lettek kisebbek, mint az előző évben. Az adósságállomány nominálisan is alacsonyabb volt az előző évinél, a hozamok kis mértékben, 24 bázisponttal emelkedtek az előző évihez képest az újabb euróövezeti válság miatt.

TB Alapok

A társadalombiztosítási alapok 34,9 milliárd forintos hiányának alakulásánál figyelembe kell venni egyrészt, hogy a nyugdíjbiztosítási járulékbevételek 2011-ben már a teljes járulékbefizetést tartalmazzák. 
Másrészt, míg 2010-ben a Nyugdíjbiztosítási Alap többféle jogcímen részesült támogatásban a központi költségvetésből, addig 2011. február hónapjától e támogatások már teljesen megszüntetésre kerültek. A kieső támogatást a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel fogja a második félév további hónapjaiban pótolni. 
Elkülönített állami pénzalapok
Az elkülönített állami pénzalapok augusztus havi 1,6 milliárd forintos egyenlege az előző év azonos hónapjához képest kedvezőtlenebb lett. Az alapok bevételei 6,3 milliárd forinttal, a kiadásai pedig 7,8 milliárd forinttal magasabb összegben alakultak. Nagyobb összegben teljesültek a Munkaerőpiaci Alap kiadásai, ezen felül a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap teljesítési üteme is jelentősen eltért az elmúlt év alakulásától.

Az államháztartás központi alrendszerének augusztus végi főbb pénzforgalmi adatait tartalmazó táblázatokat a csatolt dokumentumban találja!

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)