Az államháztartás – helyi önkormányzatok nélküli – 2011. február végi hiánya 559,7 milliárd forintra teljesült, mely az éves előirányzat 81,4%-át jelenti. 2010-ben az államháztartás központi alrendszerének február végi deficitje 350,6 milliárd forint volt, mely az éves teljesítés 40,3%-a.

Az államháztartás – helyi önkormányzatok nélküli – 2011. február végi hiánya 559,7 milliárd forintra teljesült, mely az éves előirányzat 81,4%-át jelenti. 2010-ben az államháztartás központi alrendszerének február végi deficitje 350,6 milliárd forint volt, mely az éves teljesítés 40,3%-a.

Az államháztartás központi alrendszerének február havi hiánya 436,9 milliárd forintban teljesült. Ezen belül a központi költségvetés 419,5 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 37,4 milliárd forintos deficittel, az elkülönített állami pénzalapok pedig több mint 20 milliárd forintos szufficittel zártak. 2010. február hónapjában az államháztartás központi alrendszerének deficitje 381,9 milliárd forint volt.

A február havi hiány fontosabb okai:

A magas februári hiánynak nem fundamentális, hanem a kiadások és bevételek ütemezésében rejlő okai vannak. Az időarányos teljesítéstől való eltérés főbb tényezői a következők:

1. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó központi költségvetési bevételek (528,8 milliárd forint) csak a második félévben teljesülnek.

2. A pénzügyi szervezetek különadójából (187,0 milliárd forint) és az egyes ágazatokat terhelő különadóból (161,0 milliárd forint) a jogszabályok szerinti ütemezés következtében bevételek az év első két hónapjában nem származnak.

3. A létrehozott Stabilitási Alap, vagyis az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat és a költségvetési törvény folyamatban lévő módosítása megtakarítási intézkedései (összesen 250,3 milliárd forint) is csak az év hátralévő részében eredményeznek kiadáscsökkenést.

Mindezek együttesen biztonságosan tarthatóvá teszik a 2011. évi költségvetés 2,94 %-os hiányát.

Ha a februári egyenleget (559,7 milliárdos deficit) a fenti tételek időarányos teljesítésével korrigáljuk, akkor a hiány 371,8 milliárd forintra, a jelenlegi érték kb. 66%-ára csökken.

A központi költségvetés 2011. évi kiadási túllépéséhez emellett hozzájárultak egyrészt a februári magas kamatkiadások, másrészt a főbb adóbevételek csökkenése.

Bevételek

A központi költségvetés február havi bevételei az előző év azonos hónapjához képest mintegy 27 milliárd forinttal magasabb összegben teljesültek. A bevételeken belül elsősorban a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei teljesültek magasabban.

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei

A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok februári bevétele 137,3 milliárd forint volt, amely az előző évi februári bevételeknek csaknem duplája. A magasabb bevétel elsősorban a 86,6 milliárd forintot kitevő maradvány-átcsoportosításokból fakad, mely azonos összegben a kiadásoknál is megjelenik.

Kiadások

A központi költségvetés február havi kiadásai közel 72 milliárd forinttal magasabb összegben alakultak, mint az elmúlt év azonos hónapjában. A kiadásokon belül elsősorban a kamatkiadások és a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai alakultak magasabb összegben.

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai

A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok februári teljesítése 253,2 milliárd forint volt, amely az előző évi februári kiadásnak mintegy másfélszerese.

Az uniós előirányzatok teljesülése mind 2010, mind 2011 februárjában közel azonos szinten volt, ugyanis a kedvezményezettek felé kifizetett támogatás számításánál figyelmen kívül kell hagyni a XIX. Uniós fejlesztések fejezeten belül az ÚMFT prioritások 2010. évi előirányzatain keletkezett maradványok 2011. évi átcsoportosítását. Mivel a 2011. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete a prioritásokat új szerkezetben összevontan, operatív programonként mutatja be, a maradvány-átcsoportosítás 86,6 milliárd forint összegben kiadásként jelentkezett az uniós előirányzatok sorain. A technikai átcsoportosításnak egyenleg-rontó hatása nincs, mivel az bevételként is megjelent a fejezeti kezelésű előirányzatok bevételein. A kiadás így 78,2 milliárd forint összegben teljesült 2011. február végén, míg azonos időszakot tekintve 2010‑ben 79,6 milliárd forint volt.

nem uniós forrásokból finanszírozott kiadások (88,4 milliárd forint) közül kiemelkedtek az agrártámogatásokra (folyó kiadások és jövedelemtámogatások) fordított pénzek 20,5 milliárd forintos összegükkel, továbbá az Útpénztár kiadásaira 5,4 milliárd forintot, a lakossági energiaár kompenzációra 3,2 milliárd forintot fordítottak.

Kamategyenleg

A kamatkiadások 2011 februárjában 304,8 milliárd forintot tettek ki, 51,9 milliárd forinttal haladták meg az előző év megfelelő időszaki értéket, a kamatbevételek pedig 8,1 milliárd forintos szintet érték el, 4,4 milliárd forinttal maradva el az előző évitől.

A nettó kamatkiadások (296,7 milliárd forint) összességében 56,2 milliárd forinttal haladták meg az előző évi szintet. A kamatfizetések éven belüli lefutása évről évre számottevően eltér a finanszírozási terv sajátosságainak megfelelő, ez okozta a jelentős eltérést. Az előző évivel lényegében megegyező hozamok és a néhány százalékkal magasabb adósságállomány csekély hányadát magyarázzák a többletkiadásnak.

TB Alapok

A társadalombiztosítási alapok egyenlegének alakulásánál figyelembe kell venni egyrészt, hogy a nyugdíjbiztosítási járulékbevételek 2011 februárjában már tartalmazzák a magánnyugdíj-pénztári tagdíj helyetti járulékfizetés megvalósulását.

Másrészt, míg 2010-ben a Nyugdíjbiztosítási Alap többféle jogcímen részesült támogatásban a központi költségvetésből, addig 2011 februárjában e támogatások már teljesen megszüntetésre kerültek. A kieső támogatást elsősorban a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel fogja a második félévben pótolni.

Az államháztartás központi alrendszerének február végi főbb pénzforgalmi adatai a következők:

* Az év első két hónapjában nem jelentkező bevételek és az előírt megtakarítások időarányos korrekciójával.

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)