Az államháztartás – helyi önkormányzatok nélküli – 2011. március végi hiánya 742,1 milliárd forintra teljesült, mely az éves előirányzat 108%-át jelenti. 2010-ben az államháztartás központi alrendszerének március végi deficitje 609,9 milliárd forint volt, mely az éves teljesítés 70,1%-a. 2010 márciusához képest - 259,3 milliárd forint - idén az államháztartás központi alrendszerének deficitje 77 milliárd forinttal kedvezőbb lett.

Az államháztartás központi alrendszerének március havi hiánya 182,4 milliárd forintban teljesült. Ezen belül a központi költségvetés 157,3 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 23,0 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok pedig 2,1 milliárd forintos deficittel zártak.

A márciusi hiány fontosabb okai:

1. A központi költségvetés 2011. évi hiányának alakulását egyrészt egyes bevételek szokásostól eltérő időbeli lefutásai okozzák (egyes ágazatokat terhelő különadók, Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap bevételek együttesen mintegy 690 milliárd forintban a második félévben teljesülnek).

2. Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat és a költségvetési törvény módosításának megtakarítási intézkedései (összesen 250,3 milliárd forint) is döntően csak az év hátralévő részében eredményeznek hiánycsökkenést.

Ha a március végi egyenleget (742,1 milliárdos deficit) a fenti tételek időarányos teljesítésével korrigáljuk, akkor a hiány 507,1 milliárd forintra, a jelenlegi érték kb. 68%-ára csökken.

Bevételek

A központi költségvetés március havi bevételei az előző év azonos hónapjához képest mintegy 93 milliárd forinttal magasabb összegben teljesültek. A bevételeken belül elsősorban a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei teljesültek magasabban.

Kiadások

A központi költségvetés március havi kiadásai közel 22 milliárd forinttal alacsonyabb összegben alakultak, mint az elmúlt év azonos hónapjában.

Kamategyenleg

A kamatkiadások 2011 márciusában 53,5 milliárd forintot tettek ki, 14,1 milliárd forinttal maradtak el az előző év megfelelő időszaki értékétől, a kamatbevételek pedig 4,9 milliárd forintos szintet érték el, 10,4 milliárd forinttal maradva el az előző évitől. A kamatfizetések éven belüli lefutása évről évre számottevően eltér a finanszírozási terv sajátosságainak megfelelően, ez okozta most is az eltérést.

TB Alapok

A nyugdíjbiztosítási járulékbevételek 2011 márciusában tartalmazzák a magánnyugdíj-pénztári tagdíj helyetti járulékfizetés megvalósulását.

Ezen túl, míg 2010-ben a Nyugdíjbiztosítási Alap többféle jogcímen részesült támogatásban a központi költségvetésből, addig 2011 márciusában e támogatások már teljesen megszüntetésre kerültek. A kieső támogatást elsősorban a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel fogja a második félévben pótolni.

Az államháztartás központi alrendszerének március végi főbb pénzforgalmi adatai a következők:

* Az év első három hónapjában nem jelentkező bevételek és az előírt megtakarítások időarányos korrekciójával (ágazati különadók:161 milliárd forint, Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevételek: 528,8 milliárd forint, 1025/2011. Korm. határozat és a 2011. évi költségvetési törvény megtakarítási intézkedései: 250,3 milliárd forint).

A központi alrendszer 2011. évi hiányának eddigi és várható éves alakulása az előirányzathoz viszonyítva az alábbi:

* A kiadások nem tartalmazzák a MÁV és a BKV adósságának átvállalását és a PPP projektek kivásárlásának ráfordításait

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)