Az államháztartás – helyi önkormányzatok nélküli – 2011. november végi hiánya 1247,9 milliárd forintra teljesült, ez a törvényi módosított előirányzatnak a 82,3 százalékát jelenti.

A MOL részvénycsomag vásárlására fordított kiadás egyszeri jellegű, ezért azt az éves összehasonlításban nem célszerű szerepeltetni. Az éves teljesítés vizsgálatakor és az előző évvel való összehasonlíthatóság céljából az elmúlt évben az ez időszakban még nem létező ágazati különadó bevételekkel, valamint a magánnyugdíjpénztári vagyonelemek értékesítéséből előirányzott, még be nem folyt bevétel időarányos részével korrigált egyenleget használjuk. Ez a korrigált egyenleg az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva 123,2%.
Az államháztartás központi alrendszerének november havi többlete 79,9 milliárd forintban teljesült. Ezen belül a központi költségvetés 39,2 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok 1,6 milliárd forintos deficittel, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 120,7 milliárd forintos szufficittel zártak. 
2010-ben az államháztartás központi alrendszerének november végi deficitje 1304,8 milliárd forint volt, mely az éves teljesítés 146,7%-a. A tavalyi évben az államháztartás központi alrendszerének novemberi hiánya 172,0 milliárd forintot tett ki.

A novemberi többlet kialakulása

államháztartás központi alrendszerének 2011 november havi többletéhez jelentős mértékben hozzájárult, hogy a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból ebben a hónapban összesen 219,2 milliárd forintos bevétel realizálódott. Ezen túl a többlet elérésében szerepet játszanak a kormány évközi költségvetési stabilitást biztosító intézkedései.

Mindezek együttesen biztonságosan tarthatóvá teszik a 2011. évi költségvetés hiánycélját.

Központi költségvetés

Bevételek

A központi költségvetés november havi bevételei az előző év azonos hónapjához képest közel 14 milliárd forinttal magasabb összegben alakultak. A magasabb teljesülés hátterében elsősorban a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból befolyt bevételek állnak. Emellett magasabb összegben alakultak a társasági adó és a regisztrációs adóbevételek is.

Kiadások

A központi költségvetés november havi kiadásai mintegy 88 milliárd forinttal kisebb összegben teljesültek, mint az elmúlt év azonos hónapjában. Ez elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok alacsonyabb alakulásának köszönhető. Emellett elmaradtak a tavalyi évtől az egyedi és normatív támogatások, a kezességérvényesítések és az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások is.

Kamategyenleg

A kamatkiadások 2011. novemberben 130,2 milliárd forintot tettek ki, 20,8 milliárd forinttal többet, mint az előző év megfelelő időszakában, a kamatbevételek pedig 11,3 milliárd forintos szintet értek el, 1,2 milliárddal többet az előző évinél. A nettó kamatkiadások (118,9 milliárd forint) összességében 19,6 milliárd forinttal lettek kisebbek, mint az előző évben. A havi nettó kamatkiadások növekedése a finanszírozási terv sajátosságainak következtében állt elő.

TB Alapok

A társadalombiztosítási alapok 120,7 milliárd forintos többletének alakulásánál figyelembe kell venni egyrészt, hogy a nyugdíjbiztosítási járulékbevételek 2011 ben már a teljes járulék befizetést tartalmazzák. 
Másrészt, míg 2010-ben a Nyugdíjbiztosítási Alap többféle jogcímen részesült támogatásban a központi költségvetésből, addig 2011. február hónapjától e támogatások már teljesen megszüntetésre kerültek. A kieső támogatást a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel pótolja, melyből november hónapban 179,7 milliárd forintos bevétel realizálódott.

Elkülönített állami pénzalapok

Az elkülönített állami pénzalapok november havi 1,6 milliárd forintos hiánya az előző év azonos hónapjához képest kedvezőtlenebb lett. Az alapok bevételei 1,9 milliárd forinttal, a kiadásai 3,8 milliárd forinttal magasabb összegben alakultak. A bevételi többlet elsősorban a Munkaerőpiaci Alapnál jelentkezett, a kiadások közül a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap teljesítési üteme tért el jelentősen az elmúlt év alakulásától.

Az államháztartás központi alrendszerének november végi főbb pénzforgalmi adatait tartalmazó táblázatokat a csatolt dokumentumban találja!

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)