Az államháztartás – helyi önkormányzatok nélküli – 2011. október végi hiánya 1327,8 milliárd forintra teljesült, amely a törvényi módosított előirányzat 112,1%-át jelenti – szemben a szeptemberi 132,6%-kal. A központi költségvetés 242,7 milliárd forint többlettel zárt októberben.

A MOL részvénycsomag vásárlására fordított kiadás egyszeri jellegű, ezért azt az éves összehasonlításban nem célszerű szerepeltetni, és ezt az év hátralevő részében is mellőzzük. Az éves teljesítés vizsgálatakor és az előző évvel való összehasonlíthatóság céljából az elmúlt évben ezen időszakban még nem létező ágazati különadó bevételekkel, valamint a magánnyugdíjpénztári vagyonelemek értékesítéséből előirányzott   részben befolyt   bevétel időarányos részével korrigált egyenleget használjuk. Ez a korrigált egyenleg az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva 109%.

Az államháztartás központi alrendszerének október havi többlete 242,7 milliárd forintban teljesült. Ezen belül a központi költségvetés 108,7 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 128,9 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok pedig 5,1 milliárd forintos szufficittel zártak.

2010-ben az államháztartás központi alrendszerének október végi deficitje 1132,7 milliárd forint volt, mely az éves teljesítés 127,3%-a. A tavalyi évben az államháztartás központi alrendszerének októberi hiánya 43,6 milliárd forintot tett ki.


Az októberi többlet kialakulása:

Az államháztartás központi alrendszerének 2011. október havi többletéhez jelentős mértékben hozzájárult, hogy a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból ebben a hónapban összesen 200 milliárd forintos bevétel realizálódott.

Mindezek együttesen biztonságosan tarthatóvá teszik a 2011. évi költségvetés hiánycélját.

Központi költségvetés

Bevételek

A központi költségvetés október havi bevételei az előző év azonos hónapjához képest közel 94 milliárd forinttal magasabb összegben alakultak. A magasabb teljesülés hátterében egyrészt az egyes ágazatokat terhelő különadóból, másrészt pedig a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból befolyt bevételek állnak.

Kiadások

A központi költségvetés október havi kiadásai mintegy 69 milliárd forinttal alacsonyabb összegben teljesültek, mint az elmúlt év azonos hónapjában. Ez elsősorban a kamatkiadások kisebb összegű alakulásának köszönhető. Emellett elmaradtak a tavalyi évtől a helyi önkormányzatok támogatásai, a lakásépítési támogatások és az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások is.

Kamategyenleg

A kamatkiadások 2011 októberében 127,6 milliárd forintot tettek ki, 48,5 milliárd forinttal kevesebbet, mint az előző év megfelelő időszakában, a kamatbevételek pedig 8,5 milliárd forintos szintet értek el, 3,2 milliárd maradtak el az előző évitől. A nettó kamatkiadások (119,1 milliárd forint) összességében 45,2 milliárd forinttal lettek kisebbek, mint az előző évben. A havi nettó kamatkiadások jelentős mérséklődése a finanszírozási terv sajátosságainak következtében állt elő, mivel október hónapban a hozamok (mintegy 70 bázisponttal) emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, és a forint árfolyam gyengülése miatt a nominális adósságszint is magasabb volt.

TB Alapok

A társadalombiztosítási alapok 128,9 milliárd forintos többletének alakulásánál figyelembe kell venni egyrészt, hogy a nyugdíjbiztosítási járulékbevételek 2011-ben már a teljes járulékbefizetést tartalmazzák. 
Másrészt, míg 2010-ben a Nyugdíjbiztosítási Alap többféle jogcímen részesült támogatásban a központi költségvetésből, addig 2011. február hónapjától e támogatások már teljesen megszüntetésre kerültek. A kieső támogatást a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel pótolja, melyből október hónapban 160 milliárd forintos bevétel realizálódott.

Elkülönített állami pénzalapok

Az elkülönített állami pénzalapok október havi 5,1 milliárd forintos többlete az előző év azonos hónapjához képest kedvezőtlenebb lett. Az alapok bevételei 9 milliárd forinttal alacsonyabb, a kiadásai pedig 3,6 milliárd forinttal magasabb összegben alakultak. A bevételi elmaradás oka főként az, hogy jogszabályi változás következtében a rehabilitációs hozzájárulás már nem a Munkaerőpiaci Alap bevételei között jelenik meg, hanem a központi költségvetés közvetlen bevételét képezi. A kiadások közül elsősorban a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kiadásai alakultak nagyobb összegben, mint tavaly.

Az államháztartás központi alrendszerének október végi főbb pénzforgalmi adatait tartalmazó táblázatokat a csatolt dokumentumban találja!

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)