Az államháztartás központi alrendszerének 2013. évi előzetes hiánya 929,2 milliárd forintra teljesült. A Kormány várakozásaihoz képest is kedvezőbben alakultak a központi költségvetés december végi pénzforgalmi adatai. A 2013. évi előzetes pénzforgalmi bevételi és kiadási számadatok alátámasztják, hogy teljesülni fog a 2013. évi 3% alatti uniós módszertan szerinti hiánycél.

Az államháztartás központi alrendszerén belül a központi költségvetés 979,7 milliárd forintos deficittel, az elkülönített állami pénzalapok 50,5 milliárd forintos szufficittel, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig nullszaldósan zárták a 2013. évet.

A Kormány intézkedéseinek nyomán tavaly és  idén a bevételi és a kiadási oldalt is jelentősen befolyásoló változások történtek. A bevételi oldalon, néhány adónemből származó bevételi előirányzat csökkent, bizonyos adónemek megszűntek, illetve módosultak, másrészt új adónemek jöttek létre.

A 2013-ban több volt az  adóbevétel, pl. az általános forgalmi adóból, a személyi jövedelemadóból, a regisztrációs adóból, valamint a pénzügyi szervezetek különadójából. Emellett jelentős összeget tett ki az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek mérlegsoron a frekvenciahasználati jog meghosszabbításáért fizetett összeg is.

A kiadási oldalnál többletkiadást okozott, hogy az önkormányzati feladatok és azok finanszírozása több területen átkerült az államháztartás központi alrendszerébe. Ennek következtében a központi költségvetés december végi kiadásai magasabbak voltak, mint tavaly. Ebben az évben már központi kiadásként jelentkeznek az átvett egészségügyi, szociális és egyéb intézmények - pl. kórházak, fogyatékkal élőket gondozó intézmények, gyermekvédelmi intézmények - kiadásai, valamint a köznevelésben a pedagógusok illetménye.

Az előző évi kifizetéseket meghaladták a többi között a vasúti és közúti közlekedési támogatások, a lakásépítési támogatások és az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások is.