Az államháztartás központi alrendszerének 2013. június havi hiánya 162,3 milliárd forintra teljesült. Ezen belül a központi költségvetés 186,4 milliárd forintos deficittel, az elkülönített állami pénzalapok 9,4 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 14,7 milliárd forintos szufficittel zártak.

Az államháztartás központi alrendszerének 2013. június végi hiánya így 721,7 milliárd forintra teljesült. 2012-ben az államháztartás központi alrendszerének I-VI. havi hiánya 517,7 milliárd forintot tett ki.

A 2012. és a 2013. év költségvetésének teljesülése tekintetében fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az egyes adónemeket érintő változások következtében (néhány adónemből származó bevételi előirányzat csökkent, bizonyos adónemek megszűntek, illetve módosultak, másrészt új adónemek kerültek bevezetésre) a két időszak összehasonlítása mindezen tényezők torzító hatásának kiszűrése nélkül nem lehetséges.

Ezen kívül a szervezeti változások következtében a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak idei évi alakulásában kiemelt szerepet játszanak a 2012. május 1-jétől, valamint a 2013. január 1-jétől átvett önkormányzati intézmények.

Központi költségvetés

Bevételek

A központi költségvetés június végi bevételei az előző év azonos időszakához képest közel 288 milliárd forinttal nagyobb összegben alakultak. A magasabb teljesülés hátterében egyrészt egyes adóbevételek – a személyi jövedelemadó, a regisztrációs adó, valamint az illetékbevételek   előző évet meghaladó befizetései, valamint az idén bevezetett új adónemekből befolyt bevételek, másrészt pedig a központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok magasabb összegű bevételei állnak. Emellett nagyobb összegben alakultak az állami vagyonnal kapcsolatos befizetések és az egyéb bevételek is.

Kiadások

A központi költségvetés június végi kiadásai mintegy 610 milliárd forinttal magasabb összegben teljesültek, mint az elmúlt év azonos időszakában, mely elsősorban a költségvetési szervek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásainak   az intézményi struktúraváltással összefüggő   idei nagyobb összegű teljesülésével függ össze. (A 2013. évben már központi kiadásként jelentkeznek az átvett egészségügyi, szociális és egyéb intézmények kiadásai, valamint a köznevelésben a pedagógusok illetménye.) Ezen kívül meghaladták az előző évi kifizetéseket az egyedi és normatív támogatások, a lakásépítési támogatások, a kezességérvényesítések, az egyéb kiadások és az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások is.

Kamategyenleg

A kamatkiadások 2013. június végén 637,0 milliárd forintot tettek ki, 55,6 milliárd forinttal kevesebbet, mint az előző év megfelelő időszakában, a kamatbevételek pedig 59,3 milliárd forintos szintet értek el, 7,9 milliárd forinttal kevesebbet az előző évinél. A nettó kamatkiadás (577,7 milliárd forint) így összességében 47,7 milliárd forinttal kedvezőbb az előző év azonos időszakához képest.

TB Alapok

A társadalombiztosítási alapok 2013. június végi 136,1 milliárd forintos szufficitje a Nyugdíjbiztosítási Alap 84,1 milliárd forintos, valamint az Egészségbiztosítási Alap közel 52 milliárd forintos többletéből tevődik össze. 2012. június végén az Alapok együttes hiánya 3,3 milliárd forintot tett ki. A különbség elsősorban bevételi oldalon jelentkezett, az előző évinél magasabb összegben teljesültek többek között a Nyugdíjbiztosítási Alap szociális hozzájárulási adó- és járulékbevételei, az egészségügyi hozzájárulások, valamint az Egészségbiztosítási Alap költségvetési támogatásai, térítései is. Ez utóbbi jogcím 2013-tól már a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulásokat is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalapok

Az elkülönített állami pénzalapok június végi 56,5 milliárd forintos többlete az előző év azonos időszakához képest kedvezőtlenebb lett. Az alapok összes bevételei 12,4 milliárd forinttal alacsonyabban, kiadásai pedig 9,0 milliárd forinttal magasabban teljesültek az előző év azonos időszakához viszonyítva. A bevételek közül a Nemzeti Foglalkoztatási Alap szakképzési hozzájárulás bevételéből folyt be kevesebb, ezen felül az Alap a szociális hozzájárulási adóból az idén már nem részesül. A kiadások közül elsősorban a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Start-munkaprogram teljesítése - az előirányzatnak megfelelően - alakult magasabb összegben. Továbbá a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap idei kiadása is nagyobb összegben teljesült.

Az államháztartás központi alrendszerének június havi főbb pénzforgalmi adatait tartalmazó táblázatot a csatolt dokumentumban találja!