Az államháztartás központi alrendszerének 2013. november havi többlete 11,3 milliárd forint volt. A Kormány várakozásainak megfelelnek a központi költségvetés november végi pénzforgalmi adatai. A mostani és a következő hónapra várt bevételek és kiadások alátámasztják, hogy teljesülni fog az idei 3% alatti hiánycél.

Az államháztartás központi alrendszerén belül a központi költségvetés 195,5 milliárd forintos szufficittel, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 183,3 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok pedig 0,9 milliárd forintos deficittel zártak novemberben. Így az államháztartás központi alrendszerének 2013. november végi hiánya 876,3 milliárd forint. 

A Kormány intézkedéseinek nyomán tavaly és idén a bevételi és a kiadási oldalt is jelentősen befolyásoló változások történtek. A bevételi oldalt tekintve, néhány adónemből származó bevételi előirányzat csökkent, bizonyos adónemek megszűntek, illetve módosultak, másrészt új adónemek bevezetése történt meg.

November végéig a 2012. évhez képest magasabb összegben alakultak ugyanakkor egyes adóbevételek is, pl. az általános forgalmi adó, a személyi jövedelemadó, a regisztrációs adó, a pénzügyi szervezetek különadója, valamint az illetékbevételek. Emellett november hónapban jelentős összeget tett ki az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek mérlegsoron a frekvenciahasználati jog meghosszabbításáért fizetett összeg is.

A kiadási oldalnál többletkiadást jelentett, hogy az önkormányzati feladatok és azok finanszírozása több területen átkerült az államháztartás központi alrendszerébe. Ennek következtében a központi költségvetés november végi kiadásai magasabb összegben teljesültek, mint tavaly. Ebben az évben már központi kiadásként jelentkeznek az átvett egészségügyi, szociális és egyéb intézmények - pl. kórházak, fogyatékkal élőket gondozó intézmények, gyermekvédelmi intézmények - kiadásai, valamint a köznevelésben a pedagógusok illetménye. 

Ezen kívül meghaladták az előző évi kifizetéseket többek között a vasúti és közúti közlekedési támogatások, lakásépítési támogatások és az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások is.