Az államháztartás központi alrendszerének 2013. szeptember havi többlete 12,1 milliárd forint volt. A kormány várakozásainak megfelelnek a központi költségvetés szeptember végi pénzforgalmi adatai. A mostani és a következő hónapokra várt bevételek és kiadások – a decemberi hónapra előre jelzett igen jelentős többlettel együtt – alátámasztják, hogy teljesülni fog az idei 3% alatti hiánycél.

Az államháztartás központi alrendszerének 2013. szeptember havi többlete 12,1 milliárd forint volt. A központi költségvetés 13,9 milliárd forintos szufficittel, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 6,6 milliárd forintos többlettel, az elkülönített állami pénzalapok 8,4 milliárd forintos hiánnyal zártak szeptemberben. Így az államháztartás központi alrendszerének 2013. szeptember végi hiánya 949 milliárd forint lett. 2006. I-IX. havi pénzforgalmi hiánya 1456,4 milliárd forint volt, melynek reálértéke – a nominális értéknek az azóta eltelt évek inflációival felszorozva – 2088,5 milliárd forint,  azaz több mint 1000 milliárd forinttal kevesebb az idei háromnegyed éves hiány.

A kiadások és bevételek összehasonlításakor figyelembe kell venni, hogy egymáshoz képest csúszással teljesülnek. A kormány várakozásai szerint decemberben jelentős többletbevétellel számolhat a költségvetés, ami hozzájárulhat az elvárt éves hiánycél eléréséhez. A kormány intézkedéseinek köszönhetően tavaly és az idén a bevételi és a kiadási oldalt is jelentősen befolyásoló változások történtek. A bevételi oldalt tekintve, néhány adónemből származó bevételi előirányzat csökkent, bizonyos adónemek megszűntek, illetve módosultak, másrészt új adónemeket vezettek be. Szeptember végéig a 2012. évhez képest több adóbevétel folyt be egyes adónemekből, ilyenek például a személyi jövedelemadó, a regisztrációs adó, a pénzügyi szervezetek különadója, valamint az illetékbevételek. Ki kell emelni azt is, hogy az év hátralévő részében egyszeri, nagy bevételi tételek fognak befolyni a költségvetésbe, úgymint a frekvenciahasználati-jogosultság értékesítéséből származó mintegy 100 milliárd forint, a pénzügyi tranzakciós illeték júniusban előírt – négy ütemben történő – befizetés háromnegyed része, az energiaellátók jövedelemadója és a társasági adó jelentős része.

A kiadási oldalnál többletkiadást jelentett, hogy az önkormányzati feladatok és azok finanszírozása több területen átkerült az államháztartás központi alrendszerébe. Ennek következtében a központi költségvetés szeptember végi kiadásai tavalyhoz képest megnőttek. Ebben az évben már központi kiadásként jelentkeznek az átvett egészségügyi, szociális és egyéb intézmények - pl. kórházak, fogyatékkal élőket gondozó intézmények, gyermekvédelmi intézmények - kiadásai, valamint a köznevelésben a pedagógusok illetménye. A vasúti és közúti közlekedési támogatások, a lakásépítési támogatások és az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások is meghaladták az előző évi kifizetéseket.

A mostani és a következő hónapokra várt bevételek és kiadások alátámasztják, hogy teljesülni fog az idei 3% alatti hiánycél.