Jelentés az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika, valamint a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól

Az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól szóló országgyűlési jelentés–tervezet elkészítését a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) írja elő a Kormány számára.

A Tftv. alapján a Kormánynak négyévente be kell számolni az Országgyűlésnek az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika, valamint a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól.

A Jelentés számba veszi az ország és térségei, települései fejlődését befolyásoló gazdasági, társadalmi, környezeti trendeket, az ország társadalmi gazdasági és területi állapotát és jellemző területi folyamatait, a területfejlesztési szakpolitikai célok érvényesülését, valamint a területrendezési tervek érvényesítésének eredményeit.

A Jelentés célja, hogy a Jelentés időtávjában (2009-2013):

  • átfogó képet adjon az ország területi folyamatairól, feltárja az ország és térségei, települései fejlődését meghatározó trendeket, a területi folyamatokat alakító tényezőket,
  • értékelje a területfejlesztési politika érvényesülését és hatásait, beleértve a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere működésének értékelését, a 2005-2013-ban hatályos Országos Területfejlesztési Koncepció céljainak teljesülését, ennek hatásait és a 2007-2013 közötti uniós források területi hatásait,
  •  értékelje a területrendezési tervek érvényesülését és hatásait,
  • következtetéseket és ajánlásokat fogalmazzon meg a területfejlesztési politika eredményességének növelése érdekében.

A soron következő Jelentés összeállítása folyamatban van, az Országgyűlésnek történő benyújtása 2016 első negyedévben várható.

 

Kapcsolódó jogszabályok, határozatok:

  • 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és a területrendezésről
  • 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról

Letölthető dokumentumok:

Jelentés az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról, valamint a magyar településhálózat helyzetéről

 

A korábbi Jelentések itt érhetők el.