A Nemzetgazdasági Minisztérium a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R) 3. §-ának (2) bekezdésének f) pontja szerint a foglalkoztatást elősegítő képzések költségnormáit - amely tartalmazza az Áfá-t - a következők szerint határozza meg:

1. A R. 1. § (1) bekezdés a) és d) pontjában - a szakképzési törvény 1.§ (1) bekezdés g) pont kivételével - meghatározott képzéseknél:

a) állam által elismert, az OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén

elméleti óraszám után: 315 Ft/fő/óra

gyakorlati óraszám után: 770 Ft/fő/óra

+ a külön jogszabályban meghatározott első vizsga díja,

b) nem állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén

ba) a felnőttképzési törvény 16-19.§ szerint akkreditált képzési program alapján folytatott képzés során 525 Ft/fő/óra, (amely tartalmazza a vizsgadíjat is)

bb) nem akkreditált képzési program esetén 545 Ft/fő/óra (amely tartalmazza a vizsgadíjat is).

2. A R. 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott képzések - kivéve a megváltozott munkaképességűek - esetében

a) a felnőttképzési törvény 16-19.§ szerint akkreditált képzési program alapján folytatott képzés során: 455 Ft/fő/óra,

b) nem akkreditált képzési program alapján folytatott képzés során: 490 Ft/fő/óra,

3. Megváltozott munkaképességűek képzése esetén a R. 1. §-a (1) bekezdésében meghatározott képzések esetén:

a) állam által elismert OKJ-ban szereplő, vagy a felnőttképzési törvény 16-19.§ szerint akkreditált képzési program esetén: 1.040 Ft/fő/óra

+ OKJ-s képzés esetén a külön jogszabályban meghatározott első vizsga díja,

b) nem akkreditált képzési program esetén: 1.100 Ft/fő/óra

4. A R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott képzések esetében a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 25. §-a szerint.

5. A R. 1.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott képzések esetében - a vizsgadíjakat is tartalmazó - járművezetői, árufuvarozási, veszélyes áruszállítói, építőgép-kezelői engedélyek megszerzésére irányuló:

elméleti képzés esetében:

945 Ft/fő/óra

gyakorlati képzés esetében:

5.325 Ft/fő/óra

kivéve: "C" kategória és mezőgazdasági vontatói engedély megszerzése:

4.400 Ft/fő/óra

Fenti költségnormák azokra a képzésekre érvényesek, amelyekre amunkaügyi központ a R. 4. §-ban meghatározott megállapodást 2011. február 7. napját követően köti meg.

Nemzetgazdasági Minisztérium

Budapest, 2011. február

Dr. Matolcsy György

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság)