A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény alapján (amely módosította a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt), a 2016. üzleti évtől a számviteli törvényben meghatározott gazdálkodói kör számára egyedi beszámolás céljára is alkalmazhatóak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (az IFRS-ek).

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról szóló 1387/205 (VI.12.) Korm. határozat (a továbbiakban: kormányhatározat) 5. pontja szerint a nemzetgazdasági miniszter feladata, hogy gondoskodjon az EU Hivatalos Lapjában közzétett, magyar nyelvre lefordított hatályos IFRS-ek fordításainak ellenőrzéséről, a szükséges fordítási pontosítások elvégzéséről és lektorálásáról.

A kormányhatározatnak megfelelően elvégzésre került az EU által befogadott angol nyelvű IAS-ek (International Accounting Standards), IFRS-ek és kapcsolódó magyarázó szövegeik (IFRIC-ek és SIC-ek) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) és a kapcsolódó módosításaiban, az EU Hivatalos Lapjában közzétett magyar nyelvre fordított szövegeinek a felülvizsgálata.

A felülvizsgálat eredményeként elkészült szakmai anyagot mellékelten tesszük közzé az NGM honlapján abból a célból, hogy az segítse az IFRS-ek hazai alkalmazásában érintettek munkáját.  

Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor arra, hogy az NGM honlapján közzétett szöveg az IFRS-ek beszámolási célú hazai alkalmazása tekintetében kizárólag szakmai anyagként használható, figyelemmel arra, hogy az még nem került átvezetésre az EU Hivatalos Lapjában kihirdetett jogszabályi előírásokon. 

Az EU Hivatalos Lapjában közzétett Rendelet és módosításai magyar nyelven elérhetők a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1435149929590&uri=CELEX:32008R1126 weblapon. 

FONTOS! A honlapon közzétett szakmai anyag üzletszerűen nem sokszorosítható, nem terjeszthető és nem értékesíthető!