A térségi fejlesztési tanács alakulásának éve: 2012.

Vezető tisztségviselők:

elnök: dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke

alelnök: Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke

Tagok:

Bechtold Tamás, János a Fejér Megyei Közgyűlés képviselője

Borsó Tibor, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés képviselője

L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára

Kapcsolattartó személyek titulusa, elérhetősége:

dr. Kovács Zoltán, Fejér megyei jegyző, a munkaszervezet vezetője

e-mail: JUaXchFllpCwMhEXey5FlmmdZHIua292YWNzLnpvbHRhbkBmZWplci5odQ==, tel.: 20-6200530

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Igari Antal, Fejér megyei főépítész

e-mail: jnELO6NgDGjDaWdhcmkuYW50YWxAZmVqZXIuaHU=; tel.: 20-6200503

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Főbb feladatok: (kivonat a Szervezési és Működési Szabályzatból)

1. A Tanács a Velencei-tó és térsége, valamint a további érintett területek vonatkozásában az alábbi feladatokat látja el: 

a) vizsgálja és értékeli a Velencei-tó és térsége, valamint az érintett területek társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja;

b) előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat, a térséget érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat, továbbá a térséget érintő területrendezési terveket; valamint az illetékes területi államigazgatási szervek térséget érintő fejlesztéseit és pályázatait;

c) figyelemmel kíséri az operatív programok térségben jelentkező feladatainak megvalósítását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában;

d) közreműködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében;

e) megállapodhat az érintett megyei önkormányzatokkal és más, a térségi fejlesztési programokkal közreműködőkkel a programok és fejlesztések finanszírozásában.

f) elfogadja a szervezeti és működési szabályzatát, kialakítja éves munkatervét és meghatározza középtávú munkaprogramját, évente értékeli saját tevékenységét, elkészíti és elfogadja éves költségvetését, kialakítja együttműködési kapcsolatrendszerét.

g) elősegíti a térség fejlesztésében érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és civil szereplők együttműködését, a területfejlesztési feladatok összehangolását.

h) kiemelt figyelmet fordít a térség fejlesztését lehetővé tevő nemzetközi és hazai erőforrások feltárására, a befektetések ösztönzésére, elősegítésére.

i) közreműködik a térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervező döntések összehangolásában.

2. A Tanács – területfejlesztési koncepciója- és programja figyelembevételével – dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a pályázati kiírásokról és közbeszerzési felhívásokról, valamint a fejlesztések megvalósításáról.

3. A Tanács feladatainak ellátásában együttműködik:

a Fejér Megyei Önkormányzattal,

a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzattal,

a működési területén illetékes önkormányzatokkal,

a kistérségi önkormányzati társulásokkal,

a térség fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő központi és területi államigazgatási szervekkel, gazdasági kamarákkal és civil szervezetekkel.

4. A Tanács a tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít – az idegenforgalommal, valamint a környezet- és természetvédelemmel összefüggésben – az alábbi területekre:

a) a térség természeti, humán és gazdasági erőforrásainak, valamint környezetállapotának megőrzése, irányított fejlesztése, a térség népességmegtartó képességének növelése, a térségi identitás kialakítása és fenntartása, a térséghez kötődő kulturális hagyományok ápolása; a térségben élők életfeltételeinek javítása, munkához jutásának elősegítése és a térségek jövedelemtermelésének előmozdítása;

b) a terület- és környezetfejlesztésben érintett szereplők együttműködésének elősegítése, a közös érdekek és feladatok feltárása;

c) a térség turisztikai fogadóképességének növelése, új turisztikai projektek megvalósításának segítése; a vendéglátás, a szálláslehetőségek, a víziturizmus, a termálturizmus és a konferenciaturizmus fejlesztése; az agrárgazdaság, a biogazdaság, a falusi turizmus, az ökoturizmus fejlesztése, a helyben megtermelt termékek piacra jutásának segítése; kulturális- és örökségturizmus fejlesztése, helyi identitás erősítése;

d) az épített- és természeti környezet fejlesztésének a fenntartható fejlődés elveivel való megfelelő összhangjának megteremtése, az értékek védelme megőrzésének szem előtt tartásával;

e) a közúti- és vízi közlekedés, a kerékpárutak, turistautak fenntartásának és fejlesztésének előmozdítása, elősegítése.

Települési lehatárolás:

- Fejér Megye térségéből: 

Alcsútdoboz, Bicske, Baracska, Bodmér, Csákberény, Csákvár, Csókakő, Felcsút, Gánt, Gárdony, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Lovasberény, Martonvásár, Mór, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pusztavám, Sukoró, Szár, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsa, Vértesboglár, Zámoly és Zichyújfalu.

- Komárom-Esztergom Megye térségéből:

Bokod, Oroszlány, Szárliget, Várgesztes, Vértessomló.

A tanács önálló honlappal nem rendelkezik, hanem a Fejér Megyei Önkormányzat www.fejer.hu honlapján szerepel a http://www.fejer.hu/index.php?pg=menus&id=189 link alatt.