Az Áhsz. 10. §-a alapján a költségvetési szervnek - december 31-i fordulónappal - éves elemi költségvetési beszámolót kell készítenie és azt legkésőbb a következő év február 28-ig az irányító szervének meg kell küldenie. Az éves elemi költségvetési beszámolót az Áhsz.-ben meghatározott, és a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján alább közzétett központilag előírt nyomtatvány formában és tartalommal kell elkészíteni és benyújtani.

Az űrlap-garnitúrákat és a módszertani útmutatókat a címekre kattintva érik el!

A/ INTÉZMÉNYI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

  • a központi és köztestületi költségvetési szerv irányító szerve (1091 szektor),
  • a központi és köztestületi költségvetési szerv fejezeti kezelésű előirányzata (1091 szektor), a fejezet igazgatási címe (1051 szektor)
  • az irányítás alá tartozó központi költségvetési szervek és a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szervei (1051 szektor),
  • a vagyonkezelő szervezetek (1056-1057 szektor),
  • az elemi költségvetés készítésére kötelezett önállóan működő központi költségvetési szervek (1051 szektor),
  • a köztestületi költségvetési szervek (1058 szektor) (kivéve a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szerveit)
  • az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek (1059 szektor)

  B/ ÖNKORMÁNYZATI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

  • a helyi valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó (fő)polgármesteri hivatal, a megyei közgyűlés hivatala, a közös képviselőtestület hivatala  (1254 szektor)

  C/ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

  • az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - ideértve a körjegyzőséget, a jogi személyiséggel rendelkező társulásokat is (1251 szektor),
  • a területfejlesztési tanácsok és munkaszervezetei (1259 szektor),
  • a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiségű társulása, valamint ezen társulások irányítása alá tartozó költségvetési szervek (1248 szektor)

  D/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK ELLÁTÁSI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

  • a társadalombiztosítási alap kezelője (társadalombiztosítási költségvetési szerv) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira (ellátási szektor) (1055 szektor)

  E/ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

  - az elkülönített állami pénzalap kezelője (1099. szektor)

  G/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA (ALAPONKÉNT) készítői:

  • a társadalombiztosítás központi hivatali szervei az ellátási és működési szektor konszolidált adatai vonatkozásában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

  H/ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KONSZOLIDÁLT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

  • a társadalombiztosítás központi hivatali szervei a két alap konszolidált beszámoló adatai vonatkozásában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

  I/ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA készítői:

  • a többcélú kistérségi társulás (ha nem hozott létre elkülönült munkaszervezetet) (1253 szektor)
  • a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervként működő munkaszervezete együttesen (1253 szektor) (ebben az esetben a munkaszervezet nem készíthet külön C) jelű garnitúrát).

  J/ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

  • az országos kisebbségi önkormányzat (1252 szektor)
  • az országos kisebbségi önkormányzat által alapított országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (1251 szektor)

  Ö/ ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ készítői:

  • a helyi valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó (fő)polgármesteri hivatal, a megyei közgyűlés hivatala, a közös képviselőtestület hivatala

  Megjegyzések:

  A 01. Könyvviteli mérleg ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 31. A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 32. A cél- és címzett támogatás elszámolása ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 38. Befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök állományának alakulása ûrlap) A3 formátumban nyomtatandó

  A 48. A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. ûrlap megalapozásához) ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 49. A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. ûrlap megalapozásához) ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 51. A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 75. Intézményi elõirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 76. Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok, központi beruházások, központosított elõirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ûrlap A3 formátumban nyomtatandó

  A 77-78. Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása A3 formátumban nyomtatandó