Az államháztartás – helyi önkormányzatok nélküli – 2011. december végi (vagyis 2011. évi teljes) hiánya 1734,4 milliárd forintra teljesült, mely az éves eredeti előirányzat mintegy 2,5-szeresét, a törvényi módosított előirányzatnak pedig 110,0%-át jelenti.

Az államháztartás központi alrendszerének 2011. december havi hiányához jelentős mértékben hozzájárult a megyei önkormányzatok adósságának átvállalása, mely mintegy 196 milliárd forint kiadást jelentett a központi költségvetésnek. Ezen felül a MÁV Zrt. helyzetének rendezése kapcsán mintegy 50 milliárd forint összegű adósságátvállalás is megtörtént, továbbá sor került a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. tőkehelyzetének 120 milliárd forintos megerősítésére. A bevételi oldalon az Európai Bíróság döntése következtében mintegy 220 milliárd forintot kitevő ÁFA visszautalások kifizetése rontotta az egyenleget.

Központi költségvetés

Bevételek

A központi költségvetés december havi bevételei az előző év azonos hónapjához képest közel 360 milliárd forinttal alacsonyabb összegben alakultak. Az alacsonyabb teljesülés hátterében főként a tavalyi összegtől elmaradó adóbevételek állnak, melyek közül elsősorban az általános forgalmi adóbevételek lettek kevesebbek az előző év december hónapjánál. Az elmaradás oka az Európai Bíróság döntése miatti visszautalások magas szintje.

Kiadások

A központi költségvetés december havi kiadásai közel 510 milliárd forinttal nagyobb összegben teljesültek, mint az elmúlt év azonos hónapjában. Ez elsősorban a helyi önkormányzatoktól és a MÁV Zrt-től történő adósságátvállalásoknak köszönhető (összesen 246 milliárd forint). Emellett meghaladták a tavalyi évet a központi költségvetési szervek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai is, mely előirányzaton került sor az MFB Zrt. tőkehelyzetének rendezésére (120 milliárd forint összegben). A fentieken túl 2011. év végén az ún. maradványtartási kötelezettség feloldásra került az intézményi tartozások csökkentése – s ezáltal a vállalkozások részére plusz források juttatása – céljából (kb. 25 milliárd forint).

Kamategyenleg

A kamatkiadások 2011. decemberben 39,6 milliárd forintot tettek ki, 9,1 milliárd forinttal kevesebbet mint az előző év megfelelő időszakában, a kamatbevételek pedig 6,8 milliárd forintos szintet értek el, 1,2 milliárddal kevesebbet az előző évinél. A nettó kamatkiadások (32,8 milliárd forint) összességében 7,9 milliárd forinttal lettek kisebbek mint az előző évben.

TB Alapok

A társadalombiztosítási alapok december havi 53,0 milliárd forintos hiánya a Nyugdíjbiztosítási Alap 6,8 milliárd forintos szufficitjéből, valamint az Egészségbiztosítási Alap 59,8 milliárd forintos hiányából tevődik össze. A hiány alakulásában kiemelt szerepet játszott a Kormány egészségügyi intézmények tartozásállománya csökkentésére hozott mintegy 27,0 milliárd forintos intézkedése, illetve a gyógyító-megelőző ellátások év végi maradványának kifizetése.

Elkülönített állami pénzalapok

Az elkülönített állami pénzalapok december havi 11,4 milliárd forintos hiánya az előző év azonos hónapjához képest kedvezőbb lett. Az alapok bevételei 8,0 milliárd forinttal, a kiadásai 1,7 milliárd forinttal magasabb összegben alakultak. A bevételi többlet elsősorban a Munkaerőpiaci Alapnál jelentkezik, a kiadások közül a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap teljesítési üteme jelentősen eltért az elmúlt év azonos havi adatának alakulásától.

Az államháztartás központi alrendszerének december végi főbb pénzforgalmi adatait tartalmazó táblázatokat a csatolt dokumentumban találja!

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság)