Az államháztartás – helyi önkormányzatok nélküli – 2011. június végi hiánya 1034,6 milliárd forintra teljesült, amely az éves törvényi módosított előirányzat 87,4 százaléka. Az első félévre a Nemzetgazdasági Minisztérium 1076,2 milliárd forintos központi alrendszeri pénzforgalmi hiányt jelzett, amelynél a tényleges teljesítés alacsonyabb. A prognózisnál 41,6 milliárd forinttal kedvezőbb eltérés a Kormány megtakarítási intézkedéseinek köszönhető.

2010-ben az államháztartás központi alrendszerének június végi deficitje 1033,6 milliárd forint volt, mely az éves teljesítés 118,8 százaléka. A tavalyi évben az államháztartás központi alrendszerének júniusi deficitje 297,4 milliárd forint volt.

Az államháztartás központi alrendszerének június havi hiánya 310,4 milliárd forintban teljesült. Ezen belül a központi költségvetés 280,7 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 34,9 milliárd forintos deficittel, az elkülönített állami pénzalapok pedig 5,2 milliárd forintos szufficittel zártak.

A június végi egyenleg alakulásának fontosabb okai:

  • A központi költségvetés 2011. évi hiányának időarányosnál magasabb alakulását jellemzően egyes bevételek szokásostól eltérő időbeli lefutásai okozzák, mindenekelőtt az, hogy a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevételek 528,8 milliárd forint összege a második félévben teljesül.

Mindezek együttesen biztonságosan tarthatóvá teszik a 2011. évi költségvetés 2,94 százalékos hiánycéljának tartását.

Ha a június végi egyenleget (1034,6 milliárdos deficit) a magánnyugdíjból származó bevételek időarányos teljesítésével korrigáljuk, akkor a hiány 770,2 milliárd forintra csökken, ami az éves előirányzat 65,0 százaléka.

A júniusi hiány kialakulása:

Bevételek 
A központi költségvetés június havi bevételei az előző év azonos hónapjához képest 9,2 milliárd forinttal magasabb összegben teljesültek. A magasabb teljesülés hátterében a tavalyi év második felében bevezetett, az államháztartási egyensúly biztosítását szolgáló, pénzügyi szervezetek különadójából befolyt bevételek állnak. Mindezek mellett kedvezőbben alakultak a jövedéki adó, az állami vagyonnal kapcsolatos és az egyéb bevételek is.

Kiadások 
A központi költségvetés június havi kiadásai 3,5 milliárd forinttal alacsonyabb összegben alakultak, mint az elmúlt év azonos hónapjában. A tavalyi év azonos időszakánál alacsonyabb összegben teljesültek főként a kamatkiadások, a kezességérvényesítések, valamint a fogyasztói árkiegészítések.

Kamategyenleg
A kamatkiadások 2011 júniusában 135,7 milliárd forintot tettek ki, 12,6 milliárd forinttal maradtak el az előző év megfelelő időszaki értékétől, a kamatbevételek pedig 10,1 milliárd forintos szintet értek el, 0,9 milliárd forinttal magasabbat, mint az előző évben. A nettó kamatkiadások (125,6 milliárd forint) összességében 13,6 milliárd forinttal lettek alacsonyabbak az előző évinél. 2011 júniusában az előző év megfelelő időszakához képest is számottevően csökkent az adósságállomány a magánnyugdíj-pénztári visszalépők vagyonában levő állampapírok bevonása miatt, ennek hatására júniusban 8 milliárd forinttal csökkentek a kamatkiadások. Júniusra az átlaghozamokban eltűnt a különbség az előző év júniusához képest.

TB Alapok
A társadalombiztosítási alapok 34,9 milliárd forintos hiányának alakulásánál figyelembe kell venni egyrészt, hogy a nyugdíjbiztosítási járulékbevételek 2011 júniusában már a teljes járulék befizetést tartalmazzák. Másrészt, míg 2010-ben a Nyugdíjbiztosítási Alap többféle jogcímen részesült támogatásban a központi költségvetésből, addig 2011 júniusában e támogatások már teljesen megszüntetésre kerültek. A kieső támogatást a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel fogja a második félévben pótolni.

Elkülönített állami pénzalapok

Az elkülönített állami pénzalapok június havi egyenlege az előző év azonos hónapjához képest kedvezőbb lett. Az alapok bevételei 13,6 milliárd forinttal magasabb, a kiadásai pedig 11,7 milliárd forinttal magasabb összegben alakultak. A Bethlen Gábor Alap bevételeit növelte a KIM fejezeti kezelésű előirányzataitól átvett pénzeszköz (8 milliárd forint). A Munkaerőpiaci Alap költségvetési támogatásban részesült a közfoglalkoztatás finanszírozásához.


Az államháztartás központi alrendszerének június végi főbb pénzforgalmi adatait tartalmazó táblázatokat a csatolt dokumentumban találja!

(Nemzetgazdasági Minisztérium)