A Regional projekt célja olyan EU szerte elismert indikátorok, mérési módszerek kidolgozása, melyek átláthatóvá teszik a regionális felnőttképzési szakpolitikák kialakítását, illetve átfogó képet adnak a felnőttképzés hatékonyságáról.

A projekt konzorciumi partnerei

  1. Niedersächsische Bund für freie Erwachsenenbildung e.V. (NBEB)

Alsó-Szászországi Felnőttképzési Liga

Német felnőttképzési ernyőszervezet 89 tagszervezetettel, 180 helyi irodával 

  2. Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ)

Dél-Olaszország Ipari Fejlődéséért

Nonprofit szervezet, fő profiljuk a dél-olaszországi ipari, társadalmi környezet kutatása 

  3. National University of Ireland Maynooth (NUIM)

Maynoothi Nemzeti Egyetem

Egyike azon kevés európai egyetemeknek, melyek Felnőttképzési Tanszéket működtetnek. 

  4. Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje (REDASP) 

Sumadija -Pomoravlje Regionális Fejlesztési Ügynökség (Szerbia)

A főbb döntéshozói szervezetekkel tartott kapcsolata révén regionális fejlesztői tevékenység. Partnerek: szerb kormányzat, helyi hatóságok, Kereskedelmi Kamara, foglalkoztatási szolgálat, vállalkozói szervezetek, egyetemek, civil szervezetek, média 

  5. IDP European Consultants( IDP)

Tréning és tanácsadó cég olaszországi és brüsszeli irodával 

  6. Academia Istropolitana Nova (AINova)

Szlovák, felnőttképzéssel foglalkozó civil szervezet. 

Időtartam

22 hónap

kezdés: 2014. január 1.; befejezés: 2015. október 31. 

Fő tevékenységek 

• Kutatási módszertan kidolgozása, mely a konzorciumban szereplő hat ország hét régiójában egyaránt érvényes kutatási szempontokat definiál 

• Kutatás elkészítése két fázisban: 

    o Prímer kutatás: interjúk készítése a regionális szakpolitikák létrehozóival, alkalmazóival. Az interjúkon megadott válaszok a későbbiekben szoftveres szövegelemzéssel válnak összehasonlíthatóvá. Az interjúk célterülete a felnőttképzés finanszírozásának, szabályozásának, megvalósításának gyakorlata. 

     o Szekunder kutatás: regionális szakpolitikai dokumentumok elemzése 

• Országjelentés kidolgozása, mely az országos szakpolitikai folyamatokat mutatja be 

• Országjelentések összehasonlító elemzése, jó gyakorlatok felmutatása 

• Disszemináció, weboldal létrehozása, minőségbiztosítás 

Sajtóközlemény (A Nemzetgazdasági MInisztérium részvétele az Élethosszig Tartó Tanulás Progrom által finanszírozott REGIONAL projekt megbeszélésén)

Sajtóközlemény (Az NMH részt vett a REGIONAL projekt első konzorcium találkozóján Rómában, 2014. május 29-30-án.)

Videó